• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
ĀM atradusi jaunas telpas Latvijas vēstniecībai Apvienotajos Arābu Emirātos.ĀM atradusi jaunas telpas Latvijas vēstniecībai Apvienotajos Arābu Emirātos. Foto: INFOTOP.LV

ĀM atradusi jaunas telpas Latvijas vēstniecībai Apvienotajos Arābu Emirātos

LETA

Ārlietu ministrija (ĀM) atradusi jaunas telpas Latvijas vēstniecībai Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), un šogad tajā izveidos konsula amata vietu.

Šobrīd Latvijas vēstniecība AAE ir izvietota Dānijas vēstniecības AAE telpās, nomājot vienu biroju 45 kvadrātmetru platībā. Ministrija norāda, ka esošajās telpās nav iespējams nodrošināt ne informācijas drošību, ne fizisko darbinieku un apmeklētāju drošību, kā arī nav iespējams uzstādīt nepieciešamās drošības sistēmas, tādējādi radot risku attiecībā uz piekļūšanu darba kabinetiem un ierobežojot apmeklētāju pieņemšanu. Tāpat līdzšinējās telpas nav piemērotas arī konsulāro funkciju veikšanai, jo tās atrodas Dubajā.

Līdz ar to, ĀM ir atradusi jaunas telpas Abu Dabi un noslēgusi nomas līgumu uz 10 gadiem, ar iespēju to pagarināt. Ministrija uzsver, ka Latvijas vēstniecība AAE ir Latvijas reģionālā diplomātiskā misija Līča valstīs un tās pārcelšana uz jaunajām telpām veicinās Latvijas tēla stiprināšanu un atbilstošu reprezentāciju reģionā, kas ir būtiski, lai attīstītu sadarbību starp Latviju un AAE, kā arī citām Līča valstīm, Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās jomās, tajā skaitā, investīciju piesaistē un preču un pakalpojumu eksporta tirgus paplašināšanā.

ĀM vērš uzmanību, ka būtiska ir iespēja nodrošināt konsulāro funkciju veikšanu, kas līdz šim bija ievērojami ierobežota telpu nepiemērotības dēļ un nepietiekamā personāla skaita dēļ. Prognozējams, ka gadā tiks sniegti ap 2000 konsulārie pakalpojumi, par kuriem tiks iekasētas valsts nodevas, bet konsulāro telpu iekārtošana un papildu konsula amata vietas izveidošana vēstniecībā AAE ļaus nodrošināt piemērotus darba apstākļus.

Ministrija papildu izveidojamai konsula amata vietai nepieciešamos uzturēšanas izdevumus 2017.gadā 78 000 eiro apmērā segs piešķirtā budžeta ietvaros. Tikmēr, lai jaunajās telpās nodrošinātu darbinieku un apmeklētāju fizisko drošību, informācijas sistēmu drošību, telpu ugunsdrošību, un, lai jau 2017.gadā uzsāktu pilnvērtīgu konsulāro pakalpojumu sniegšanu Latvijas valstspiederīgajiem un ārvalstu pilsoņiem, ir nepieciešams papildu finansējums vēstniecības telpu pielāgošanai, kas pēc šobrīd veiktām ministrijas aplēsēm veidos 223 000 eiro.

Savukārt valdība šodien apstiprināja ĀM lūgumu Finanšu ministrijai (FM) precizēt un palielināt ĀM bāzes izdevumus 2018.gadam un turpmākajiem gadiem 132 834 eiro apmērā ik gadu, lai nodrošinātu 2017.gadā izveidotās konsula amata vietas uzturēšanas izdevumus Latvijas vēstniecībā AAE no 2018.gada 1.janvāra, ņemot vērā prognozēto ieņēmumu no nodevas par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem palielinājumu 2018.gadā un turpmākajos gados 133 000 eiro apmērā katru gadu.

Plānots, ka pēc Latvijas vēstniecības AAE telpu apsekošanas un pielāgošanas izmaksu precizēšanas ĀM iesniegs Ministru kabinetā pieprasījumu līdzekļu piešķiršanai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2017.gadam, nepārsniedzot 223 000 eiro.

Tavs komentārs par rakstu: