• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Jauniete ar laptopu un kalkulatoruLēnāk, bet drošāk? Foto: Shutterstock

«Ātrie» kredīti samazina plēsonību, tomēr vairs nebūs tik ātri

Līdz ar 2019. gada pirmo dienu stājas spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz ātro kredītu izmaksu ierobežošanu.

Izmaiņas, kas attiecas uz kredītu kopējām izmaksām un kreditēšanas pakalpojumu reklāmu, gan stāsies spēkā tikai 1. jūlijā, savukārt pārējie grozījumi jau ir spēkā. Tāpēc patērētājam noteiktās kredīta kopējās izmaksas, kas pārsniedz 0,07% dienā (25,55% gadā) no kredīta summas, tagad uzskatāmas par nesamērīgām un nav atbilstošas godīgai darījumu praksei.

Spēkā stājušies likuma grozījumi arī noteic, ka patērētāju kreditēšanas līguma, kas noslēgts uz laiku līdz 30 dienām un paredz kredīta atmaksu vienā maksājumā, summa nevar pārsniegt 50% no valstī noteiktās minimālās algas jeb 215 eiro. Šo aizdevumu atmaksas termiņu ir aizliegts pagarināt vairāk par divām reizēm. Nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad kredīta atmaksai tiek piedāvāts maksājumu grafiks, saskaņā ar kuru pamatsumma atmaksājama pa daļām.

Ātros kredītus tagad būs grūtāk saņemt un jādomā, ka arī to piešķiršanas laiks kļūs krietni garāks. Lai atbilstoši likuma prasībām kredīta devējs varētu novērtēt patērētāju spēju atmaksāt kredītu, noteikts, ka uz informāciju, kas saņemta no paša patērētāja, iespējams balstīties tikai tad, ja tā ir pietiekama un dokumentāri pamatota. Kredīta devējiem noteikts pienākums ar kredītinformācijas biroja starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par patērētāja un galvinieka saistībām, kā arī to izpildes gaitu.

Prasību par kreditēšanas līguma procentu maksājuma samazinājumu gadījumā, ja kredīts piešķirts, neizvērtējot patērētāja spēju to apmaksāt, tagad ir iespēja celt tiesā trīs gadu laikā no kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas. Līdz šim likums noteica, ka to iespējams darīt sešu mēnešu laikā.

Tavs komentārs par rakstu: