• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Valkas un Valgas robežaValka un Valga palikušas savā mazajā "burbulī". Foto: Flickr

«Baltijas burbuļa» vairs nav, palicis «Valkas-Valgas burbulis»

Nevarētu teikt, ka gluži bez brīdinājuma (šeit), no 12. septembra Igaunija ir iekļauta to valstu skaitā, no kurām, ierodoties/atgriežoties Latvijā, jāievēro 14 dienu pašizolācija. Īpašs statuss gan piešķirts valcēniešiem, kuriem pēc ieklīšanas igauņu Valgā pašizolācija nebūs jāveic.

InfoTOP.lv, izmantojot Latvijas plašsaziņas līdzekļu materiālus

Policija gan mierina, ka “speciālas pārbaudes” nedz Igaunijas robežas tuvumā, nedz saistībā ar pašizolācijas ievērošanu veiktas netikšot, tomēr process pats par sevi nav patīkams, jo policijas uzdevums ir un paliek “nodrošināt ieceļotāju kontroli”.

Valsts robežsardzei nav dots uzdevums atjaunot robežkontroli uz Latvijas-Igaunijas robežas. Tāpat kā līdz šim, policija no Valsts robežsardzes turpinās saņemt apliecinājumus, ka personas, ierodoties Latvijā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus “Covid-19” izplatības ierobežošanai. Šādus apliecinājumus gan policija saņem tikai tādos gadījumos, ja iedzīvotāji ceļošanai izmantojuši starptautiskos pārvadātājus. Pašizolācijā esošu personu kontroli policija veiks, balstoties uz saņemtajiem apliecinājumiem un citu iedzīvotāju sniegtās informācijas. Ja kādam ir informācija par “epidemioloģiskās drošības prasību” neievērošanu, policija aicina zvanīt uz tālruni 110.

Īpašs regulējums attiecināts uz robežpilsētu Valkas un Valgas iedzīvotājiem. Lai netiktu ievērojami traucēta Valkas un Valgas iedzīvotāju ikdienas dzīve, saņemot ikdienas pakalpojumus, kā arī netiktu ierobežota uzņēmējdarbība šo pilsētu teritorijā, Ministru kabinets noteicis, ka Valkas un Valgas pašvaldību iedzīvotāji varēs neievērot pašizolāciju, ja tie ikdienā šķērsos Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju. Tas attiecināms uz personām, kuras ir deklarētas šajā teritorijā. Savukārt, ja personas Valkā ieradīsies no cita Igaunijas reģiona, piemēram Tallinas, pašizolācija būs jāievēro.

Valdības lēmums paredz, ka personas, kuras dzīvo Latvijas pierobežā (izņemot Valku) un ikdienā dodas uz darbu vai izglītības iestādi Lietuvā vai Igaunijā, varēs turpināt to darīt. Vienlaikus šīm personām esot Latvijā, piemēram, atgriežoties pēc darba, būtu jāievēro pašizolācijas principi. Tas nozīmē, ka ikdienā šīs personas varēs brīvi doties uz Igauniju un Lietuvu, kā arī atpakaļ uz Latviju gadījumos, kad tas nepieciešams darba pienākumu pildīšanai Lietuvā vai Igaunijā. Šādās situācijās personai būs jāspēj uzrādīt nodarbinātības faktu apliecinošu dokumentu.

Izņēmums attiecas arī uz gadījumiem, kad nepieciešams saņemt bērnu uzraudzības pakalpojumus vai apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi vai lai apmeklētu izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības pulciņus, ja persona var uzrādīt izglītības iestādes izsniegtu izziņu.

Personas varēs šķērsot valsts robežu arī tad, ja nepieciešams organizēt vai apmeklēt bēres.

Savukārt atgriežoties Latvijā, piemēram, vakarā pēc darba pienākumu veikšanas Lietuvā vai Igaunijā, šīm personām būtu jāievēro sekojoši papildu drošības principi. Tām jāizvairās pakļaut citas personas inficēšanās riskam, kas nozīmē neuzņemt viesus, neorganizēt un neapmeklēt privātas tikšanās, neapmeklēt sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku. Tāpat šīm personām, veicot darba pienākumus vai sniedzot pakalpojumu, ir jāievēro noteiktos piesardzības pasākumus, kā arī, uzturoties sabiedriskās vietās, jālieto mutes un deguna aizsegs. Vienlaikus, parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, personai uzreiz jānodrošina pašizolāciju un jāsazinās ar ārstu.

Valdības lēmums paredz, ka pašizolācija nav jāievēro personām, kuras Latviju šķērsos tranzītā. Tomēr tranzītā ceļojošām personām Latvijas teritorija jāšķērso ilgākais 12 stundu laikā, neparedzot nakšņošanu Latvijas teritorijā.

Tavs komentārs par rakstu: