• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Bērnu un jauniešu stikla mākslas konkursa plakāts'2022Konkursa plakāts: Krišjāņa Barona muzejs

Bērnu un jauniešu stikla mākslas konkurss

Jau trešo gadu Krišjāņa Barona muzejs un “Labas valodas fonds “Vārda meistari”” organizē Latvijas Bērnu un jauniešu stikla mākslas konkursu, kas šogad veltīts Jurim Alunānam (1832-1864), kas ir izcila latviešu kultūras personība – dzejnieks, publicists, latviešu nacionālās valodniecības pamatlicējs, viens no jaunlatviešu kustības dalībniekiem.

Šogad Jurim Alunānam apritētu 190 gadu.  Konkursa tēma ir izveidot stiklā Jura Alunāna jaunvārdus. Kopumā Alunāns bagātinājis latviešu valodu par apmēram 600 jaunvārdiem.

“Konkurss solās būt interesants, ar daudzveidīgu saturu, jo arī vārdi ir ļoti dažādi,” saka Krišjāņa Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa.

Juris Alunāns, tāpat kā Krišjānis Barons (1835-1923), bija aktīvi nacionālās pašapziņas un kultūras veidotāji. 1862. gadā J.Alunānam uzticēja vadīt “Pēterburgas Avīzes”, bet tā kā viņš jau ilgāku laiku slimoja ar tuberkulozi, viņam par palīgu tika uzaicināts K.Barons, kurš 1862. gadā kļuva par izdevuma faktisko redaktoru.

J.Alunāna devums latviešu valodas attīstībā ir fundamentāls. Kā pirmais nozīmīgais latviešu filologs un literārās valodas veidotājs viņš izveidoja un ieviesa ap aptuveni 600 jaunvārdu, no kuriem vairums ātri ieviesās ikdienas valodā: attālināt, apvalks, austuve, ceļot, ceļinieks, ceptuve, daiļot, dalāmība, dziesminieks, drēbnieks, dzimte, eja, ēstuve, galdnieks, izraksts, iestāties, jautrība, jokdaris, kokvilna, krava, kareivis, maiznieks, mazgātava, namdaris, pārdotava, pētnieks, saraksts, siltumnīca, saeima, uzvalks, veikals, vienība. No lietuviešu valodas viņš pārņēma vārdu kareivis, no angļu valodas – ferma, drenas, no krievu valodas – arbūzs, akmeņogles, augstskola, ūdeņradis. Turpretim no vācu valodas aizgūtus terminus J.Alunāns centās izskaust, tos aizvietojot – piemēram, ģeldīgs - derīgs, presēts - slogots, štrāpe – sods, Geschenk zum Bestechen - balva, Geschlecht, Geschlechtsunterschied - dzimtene. Dzimtene, Saeima, veikals, augstskola – šodien bez šiem vārdiem mēs nevaram iedomāties savu ikdienas leksiku.

Konkursa organizatore Inga Jaunzeme-Grīnvalde atgādina, ka konkursa dalībnieki ir bērni un jaunieši, kas aizraujas ar stiklu. Darbi var tikt veidoti gan individuāli, gan grupās dažādās tehnikās bez ierobežojumiem: apgleznojumi, mozaīkas, kausējumi, gravējumi.

Pirmais konkurss notika 2020. gadā un bija veltīts Krišjānim Baronam, kam togad atzīmējām 185. jubileju, 2021. gadā, atzīmējot komponista Imanta Kalniņa 80. jubileju, jaunieši stiklā atveidoja Imanta Kalniņa dziesmas un melodijas.

Darbi jāiesniedz 21. un 22. novembrī  no plkst. 11.00 līdz 16.00 Kišjāņa Barona muzejā (Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 3).

Konkursa darbu izstāde tiks atklāta 2. decembrī plkst. 17.00. Krišjāņa Barona muzejā, kad tiks paziņoti arī konkursa uzvarētāji. Konkursa darbu izstāde būs aplūkojama 2.-18. decembrī muzeja darba laikā.

Tavs komentārs par rakstu: