• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
500 eiro banknošu paciņasNetīrai naudai jālido prom no Latvijas. Nauda nesmird tikai Amerikā! Foto: Pixabay/Sputnik

Divu mēnešu laikā visa «čaulu» nauda no Latvijas ir aizdzīta. Pārsvarā uz ārzonām

Riskanto čaulas veidojumu noguldījumu atlikums kopējā Latvijā strādājošo banku noguldījumu īpatsvarā uz šā gada 7. jūliju ir 0,03% un pamatā tas ir bloķēto līdzekļu atlikums izejošajā plūsmā, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK).

Ārvalstu klientu – tajā skaitā Eiropas Savienības (ES) – noguldījumu īpatsvars Latvijā strādājošajās bankās jūlija beigās bija 21%. Noguldījumu ģeogrāfiskā struktūra liecina, ka tagad Latvijā dominē “apriori tīrie” iekšzemes noguldījumi – 79%.

9. maijā stājās spēkā ASV Valsts kases (U.S. Department of the Treasury) pieprasītie grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Atbilstoši šiem grozījumiem finanšu sektora tirgus dalībniekiem Latvijā 60 dienu laikā ir jāpārtrauc sadarbība ar uzņēmumiem, kuri vienlaikus atbilst divām čaulas veidojumu pazīmēm: 1) tiem nav faktiskas saimnieciskās darbības un ekonomiskās vērtības, 2) reģistrācijas valstī nav prasību sagatavot finanšu pārskatus.

“Tagad pavisam droši varam sacīt, ka no mūsu banku puses šis darbs ir pilnībā paveikts. Atlikušie 0,03% jeb 4,5 miljoni eiro – tā visa ir izejošā plūsma jeb iesaldētā nauda bloķētajos kontos, par kuru nepieciešamas attiecīgas līdzekļu izcelsmes pārbaudes. Redzam, ka 2016. gadā iesāktais darbs turpinās, banku klientu riskantās daļas īpatsvars mazinās katru dienu, jo bankas atsakās arī no tiem čaulas veidojumiem, kas nav aizliegti, bet var nest līdzi savai darbībai liekus riskus. Varam rezumēt, ka saistībā ar visa veida čaulas veidojumiem, ne tikai to aizliegto daļu, šā gada pirmajā pusē no Latvijas banku sektora ir aizplūduši ap 1,5 miljardiem eiro. Turpmāka sadarbība ir atteikta vairāk nekā 9000 visa veida čaulas veidojumu,” ar lepnumu ziņo FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Tavs komentārs par rakstu: