• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Pussiltināts daudzdzīvokļu nams.30 gadu laikā daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieki savu zemes kungu nav pat redzējuši. Foto: lsm.lv

Dzīvokļu īpašnieki varēs izpirkt zemi bez zemes īpašnieka ziņas

No 2023. gada 1. janvāra daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieku biedrības varēs organizēt zemes atpirkšanu no pašreizējiem tās īpašniekiem, ar viņiem nemaz nesaskaņojot. Izklausās labi, taču jāsaprot, ka svarīgākais jautājums te ir un paliek cena.

InfoTOP.lv, izmantojot ārvalstu plašsaziņas līdzekļu materiālus

Izpirkuma cenu aprēķinās Valsts zemes dienests. Atbilstoši Saeimas nupat pieņemtajam likumam cenu veidos zemes vienību daļu kadastrālās vērtības summa. Likuma kārtībā aprēķinātā izpirkuma cena nebūs apstrīdama vai pārsūdzama.

Paralēli aizvien spēkā paliek jaunā piespiedu nomas kārtība, kas nosaka regulējumu un piespiedu nomas maksas griestus 4% apmērā.

Bet jaunais Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums paredz zemes izpirkuma tiesības dzīvokļu īpašniekiem, kuru ēka atrodas uz piespiedu dalītā īpašuma zemes. Par to jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kam pieder vairāk nekā puse no visiem piespiedu dalītā īpašuma ēkā esošajiem dzīvokļiem. Izpirkuma tiesības izmantošanai nebūs nepieciešama attiecīga zemesgabala īpašnieka piekrišana.

Lietu par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu kārtos zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku pieteikumu. Šīs lietas vešanas izdevumus un tiesu izpildītāja atlīdzību segs no valsts budžeta.

Ja izpirkuma tiesība nav izmantota, zvērināts tiesu izpildītājs izbeigs lietu. Tomēr pēc gada dzīvokļu īpašnieki drīkstēs uzsākt jaunu izpirkuma tiesības izmantošanas procesu.

Bijušajam zemes īpašniekam gada apliekamajā ienākumā netiks ietverti un ar nodokli aplikti ienākumi no piespiedu dalītā īpašuma zemesgabala atsavināšanas.

Saistībā ar jauno likumu vēl nepieciešami grozījumi citos likumos un Ministru kabineta noteikumos. Tāpēc likums stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Tavs komentārs par rakstu: