• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Biznesa plāna sastāvdaļasBiznesa plāns - sarežģīts, bet nepieciešams dokuments. Foto: Pixabay.com

Ilgtspējīgs un efektīvs biznesa plāns: īsa pamācība

No kā ir atkarīga biznesa veiksme? Vieni apgalvo, ka to nosaka inovatīva ideja, citiem liekas, ka veiksmi rada uzcītīgs darbs un spēja tikt galā ar izaicinājumiem. Taisnība ir gan vieniem, gan otriem, bet pašā pamatā labs starts uzņēmumā ir atkarīgs no pārdomāta biznesa plāna.

Biznesa plāns jeb dokuments, kas satur informāciju par produkta vai pakalpojuma virzīšanu tirgū, ir nepieciešams ikvienam uzņēmumam, neatkarīgi no tā, kas tieši tiek ražots un pārdots. Jums ir biznesa ideja, ko vēlaties realizēt? Tad šis raksts ir domāts Jums – lasiet tālāk un uzziniet, kādi ir biznesa plāna veidošanas pamatprincipi!

9 soļi pie biznesa plāna

Ikviens biznesa plāns ir unikāls, taču visi kvalitatīvi biznesa plāni ir sastādīti pēc līdzīga principa – tie satur aktuālu, kodolīgu informāciju par:

     ● uzņēmuma attīstības vīziju;

     ● biznesa idejas realizācijas iespējām;

     ● reklāmas stratēģiju;

     ● esošajiem un ieplānotajiem finanšu rādītājiem.   

Lai biznesa plāns iegūtu atbalstu investoru vidū, tas jāveido secīgi, pakāpeniski aprakstot visas biznesa idejas aspektus. Labi pārdomātā biznesa plānā ir aptuveni 9 sadaļas:

1. Kopsavilkums

Kopsavilkums jeb biznesa plāna anotācija ir vismazākā, bet pati kodolīgākā sadaļa, kas rada tūlītēju pirmo iespaidu par Jūsu uzņēmumu. Kopsavilkumā jāiekļauj informācija par uzņēmuma mērķi, darbību, galvenajiem finanšu rādītājiem un vietu tirgū.

2. Vispārējā informācija par uzņēmumu

Uzņēmuma aprakstā noteikti jābūt informācijai par īpašniekiem, pamatlīdzekļiem, esošajām kredītsaistībām, kā arī vērts pieminēt ievērojamus sasniegumus.

3. Informācija par uzņēmuma vadību

Šajā nodaļā jāapraksta uzņēmuma struktūra, no tās jāizriet kā tiek sadalīta atbildība darbinieku vidū, kā arī tiešie pienākumi. Šīs sadaļas ietvaros jāpiemin vadības pieredze un izglītība.

4. Tirgus nozares izpēte

Biznesa plāna panākumu atslēga ir adekvāts nozares raksturojums. Tajā jāiekļauj nozares tendences un perspektīvas, jāapraksta to ietekmi uz uzņēmuma dzīvotspēju.

5. Konkurentu analīze

Šīs sadaļas pamatā ir SWOT jeb latviskotajā versijā SVID analīze. Tas ir kodolīgākais konkurences analīzes rīks. Efektīvs biznesa plāns obligāti satur informāciju par uzņēmuma stiprajām un vājajām pusēm, kā arī draudiem un iespējām, ko atklāj šīs analīzes pamatprincipi.

6. Uzņēmuma produkta vai pakalpojuma apraksts

Investoriem ir jāsaprot, kādu produktu ražo Jūsu uzņēmums, un kā tas notiek. Šajā sadaļā tiek aprakstīta ražošanas ķēde, izmantotās tehnoloģijas, izejvielas. Ja uzņēmums ir pārdevējs, nevis ražotājs, sadaļā jāapraksta sadarbība ar piegādātājiem un partneriem.

7. Mārketinga plāns

Ikvienam produktam nepieciešama reklāma, tāpēc atsevišķa biznesa plāna sadaļa ir veltīta produkta virzīšanai tirgū. Mārketinga plāns iekļauj informāciju par mērķauditoriju, tās uzvedības analīzi, kā arī ieplānoto reklāmas aktivitāšu, cenu un atlaižu politikas aprakstu.

8. Projekta realizācijas plāns

Biznesa plāns ir ilgtermiņa projekts, tāpēc dokumentā jāapraksta, kas notiek ar uzņēmumu vismaz 1 gada periodā, kādus mērķus plānots sasniegt ik mēnesi, kādi resursi ir nepieciešami, kāds ir ikmēneša izmaksu un plānoto ienākumu līmenis.

9. Finanšu plāns

Pirms biznesa uzsākšanas ir jāaprēķina plānotā peļņa un zaudējumi, jāapraksta naudas plūsma un uzņēmuma bilance. Finanšu plānam jābūt pēc iespējas detalizētākam, jo pat sīkas neprecizitātes šajā sadaļā var radīt negatīvas sekas.

Tālāk uzzināsiet, kā atpazīt izplatītākās biznesa plānu kļūdas un izvairīties no tām – lasiet un iegaumējiet noderīgu informāciju!

Biznesa plānu TOP 5 kļūdas

Izstrādājot biznesa plānu, uzmanība jāpievērš ne tikai detaļām un individuāliem rādītājiem, bet arī pamatnoteikumiem. Izplatītākās biznesa plānu kļūdas ir saistītas nevis ar aprēķiniem, bet ar vispārīgiem projekta mērķiem, vīziju un spēju adekvāti pozicionēt savu uzņēmumu tirgū.

Lūk, kādas kļūdas visbiežāk pieļauj biznesa plānos:

     ● neskaidra mērķu definēšana, pārāk vispārīgi un nenoteikti mērķi;

     ● pārāk ambiciozi plāni, aplams uzņēmuma tirgus pozīcijas raksturojums;

     ● pārāk liels uzsvars uz peļņas gūšanu, nevis uz naudas plūsmas vienmērīgu un saprātīgu sadali;

     ● nepārdomāts mārketinga plāns, kas nav adekvāts uzņēmuma mērķauditorijas ieradumiem.

Atcerieties, ka visas biznesa plāna sadaļas ir savstarpēji saistītas, tāpēc ieplānotā peļņa ir atkarīga no veiksmīgām mārketinga aktivitātēm, bet uzņēmuma kopējā bilance – no objektīvas konkurentu izpētes. Līdz ar to, nav iespējams noteikt, kura biznesa plāna sadaļa ir vissvarīgākā – ikviens plāna rakstīšanas posms ir vienlīdz nopietns un var ietekmēt uzņēmuma attīstību ilgtermiņā gan pozitīvi, gan negatīvi. Veltiet biznesa plāna izveidei pietiekami daudz laika, nesasteidziniet termiņus un Jūs varēsiet izvairīties no biežāk pieļautajām kļūdām.

Vēl viena izplatīta iesācēju kļūda ir paļaušanās uz biznesa plānu paraugiem, kas plašā skaitā ir atrodami internetā. Vai standarta biznesa plāna paraugs ir pietiekams, lai pilnvērtīgi izklāstītu biznesa stratēģiju un pozicionētu uzņēmumu tirgū? Turpiniet lasīt un uzziniet!

Biznesa plāna paraugs: vai ir ieteicams vadīties pēc tā?

Ierakstot meklētājā “biznesa plāns”, Jūs ieraudzīsiet dažādas mājaslapas un blogus ar ieteikumiem biznesa plānu rakstīšanai, un dažviet būs pieejams arī biznesa plāna paraugs. Parasti tas ir standarta dokuments, kas sastāv no titullapas, kopsavilkuma un sadaļu paraugiem. Biznesa plāna paraugs var būt parocīgs jaunajiem uzņēmējiem, kuriem ir jāuzraksta pats pirmais biznesa plāns. Kvalitatīvi izveidotam paraugam ir savas priekšrocības:

     ● tas sniedz apjausmu par to, kādi dati par uzņēmumu jāiekļauj šajā dokumentā;

     ● tas parāda pareizu teksta formatējumu;

     ● tas atbrīvo no nepieciešamības patstāvīgi meklēt svarīgo informāciju.

Taču pat saturiski visbagātākais biznesa plāna paraugs nevar paveikt darbu Jūsu vietā, tāpēc uzmanieties no gataviem šabloniem, kur tikai jāieraksta uzņēmuma rekvizīti. Šāds biznesa plāns nebūs individuāli pielāgots Jūsu uzņēmumam, kā arī neņems vērā pašreizējo tirgus situāciju.

Risinājums – apskatīt dažādus biznesa plānu paraugus, smelties idejas un radīt savu unikālo dokumentu.

Turpinājumā uzzināsiet, kā pareizi noformēt biznesa plānu, lai tas radītu pozitīvu pirmo iespaidu!

Biznesa plāna vizuālā identitāte: skaidra, lakoniska, pārliecinoša

Ikviens kvalitatīvs biznesa plāns ir rūpīgi pārdomāts dokuments, kas apliecina ne tikai tās izstrādātāja inovatīvu biznesa ideju, bet arī uzmanīgu attieksmi pret detaļām. Labs biznesa plāns satur gan vispārīgus aprakstus, gan atbilstošās tabulas un aprēķinus, bet teksts ir iedalīts vairākos paragrāfos ar piemērotiem virsrakstiem un apakšvirsrakstiem. Biznesa plāna izstrādē ir vieta radošumam, taču, noformējot plānu, jāatceras par klasiskajiem biznesa tekstu rakstīšanas noteikumiem:

     ● biznesa plāns tiek veidots vispārpieņemtajā teksta redaktorā, piemēram, MS Word. Ja Jūsu rīcībā nav šīs programmas, iespējams izmantot bezmaksas alternatīvas. Šajā gadījumā izpētiet pieejamos variantus un izvēlieties programmu, kas funkciju ziņā ir maksimāli pietuvināta MS Word tehniskajām         iespējām;

     ● teksts tiek noformēts atbilstoši standarta prasībām: lapas portreta izvietojums, fonts Times New Roman 12, atstarpe starp rindiņām 1.5 vai Single. Sekojot šīm vadlīnijām, nav iespējams kļūdīties ar biznesa plāna noformējumu, jo tas būs neitrāls, bet vienlaikus ideāli atbilstošs darījumu dokumentam. Atstājiet interesantākus fontus sava biznesa mājaslapas noformēšanai un citām radošām un reklāmas aktivitātēm;

     ● ikviena jauna nodaļa sākas jaunā lappusē. Tas atvieglo plāna lasīšanu, kā arī palīdz ātrāk orientēties apjomīgā dokumentā. Pat, ja Jūsu biznesa plāns nav apjomīgs, šis nav tas gadījums, kad vērts ietaupīt papīru. Skaidrs vizuāls noformējums ir papildu apliecinājums tam, ka Jums ir skaidra biznesa vīzija, kas ir pelnījusi atbalstu no investoru puses;

     ● teksts ir formatēts, aktīvi tiek izmantoti apakšvirsraksti, treknraksts, aizzīmēti un numurēti saraksti u.tml. Pozitīvu iespaidu atstāj diagrammas, tabulas un citi grafiskie risinājumi, kas apliecina, ka biznesa plāna izstrādātājs ir veltījis laiku un pūles sava projekta veiksmīgai prezentācijai. Protams, formatēšanai jābūt pārdomātai – izceliet tikai svarīgāko un to, kam vēlaties pievērst papildu uzmanību.

Biznesa plāna paraugs parasti tiek noformēts atbilstoši standarta prasībām, taču tas vienmēr jāpielāgo konkrēta uzņēmuma biznesa vīzijai. Droši mainiet teksta formatējumu un pievienojiet klāt jaunas detaļas, taču neaizmirstiet, ka biznesa plāns ir darījumu dokuments, kas atspoguļo konkrētus finanšu un mārketinga plānus. Biznesa plāna veiksmes formula ir vienkārša – investoriem aktuāls saturs pluss lakonisks teksta formatējums.

No biznesa plāna kvalitātes ir atkarīga uzņēmuma nākotne, tāpēc biznesa plāna izstrāde ir samērā laikietilpīga nodarbe. Kam to labāk uzticēt – biznesa īpašniekam, vadītāju komandai, pieaicinātiem speciālistiem? Katram risinājumam ir savas priekšrocības, taču vairumā gadījumu optimāla izvēle ir sadarbība ar biznesa ekspertiem. Uzziniet raksta noslēgumā, kā piesaistīt zinošus konsultantus konkurētspējīga biznesa plāna izstrādei!

Jūsu idejas veiksmīgs starts ar Edo Consult

Biznesa konsultāciju uzņēmums Edo Consult sniedz visaptverošu palīdzību gan jaundibinātajiem uzņēmumiem, gan uzņēmējiem ar pieredzi. Edo Consult speciālistu pakalpojumu klāstā ietilpst:

     ● Jūsu biznesa idejas dzīvotspējas izvērtēšana un risinājumi tās pilnveidošanai;

     ● kvalitatīva un pārliecinoša biznesa plāna izstrāde no A līdz Z;

     ● esošā uzņēmuma biznesa plāna izpēte un pārbaude atbilstoši augstākajiem standartiem.

Edo.lv pakalpojumi ir noderīgi gan maziem, gan vidējiem un lieliem uzņēmumiem. Biznesa konsultācijas droši var izmantot arī individuālie komersanti un mikrouzņēmumi, jo labs biznesa plāns nepieciešams ikvienam komercdarbības veidam. Uzticot biznesa plāna izstrādi Edo Consult, Jūs iegūsiet:

     ● noderīgus padomus ikvienā biznesa plāna izstrādes posmā. Edo Consult konsultē gan finanšu un grāmatvedības, gan mārketinga jautājumos, tāpēc atbildes uz visiem ar biznesa plānu saistītajiem jautājumiem atradīsiet vienuviet;

     ● efektīvu problēmu risināšanu. Edo Consult ilggadēja pieredze Latvijas uzņēmējdarbības vidē palīdz konsultantiem veiksmīgi risināt gan izplatītus, gan nestandarta sarežģījumus.

Uzņēmējdarbībā ik dienu jātiek galā ar jauniem izaicinājumiem. Labs biznesa plāns palīdz minimizēt iespējamās grūtības un piesaistīt nepieciešamo finansējumu, tāpēc plāna izstrādē vērts investēt gan laiku, gan resursus. Apmeklējiet tīmekļvietni Edo.lv un speriet savu pirmo soli panākumu virzienā!

 

Tavs komentārs par rakstu: