• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Pirmie vācu karagūstekņi ĻeņingradāPirmie vācu karagūstekņi Ļeņingradā 1941.gada septembrī. Foto no: feldgrau.info

Ļeņingradieši gatavi atzīt, ka 1940. gadā PSRS sagrāba Baltiju?

Pat izglītotākajiem un saprotošākajiem Krievijas pilsoņiem Baltijas valstu – tostarp Latvijas – pretlikumīga sagrābšana un pievienošana PSRS 1940. gada vasarā bieži vien ir visai smags “kumoss”. Viņiem labprātāk to tīk uzskatīt par “atbrīvošanu”. Taču nu ir parādījusies “pirmā bezdelīga”, kas uzrāda, ka savu interešu labā kāda Krievijas sabiedrības grupa gatava PSRS darbības Baltijā pirms Otrā pasaules kara atzīt par prettiesiskām.  

Dzintars Zaļūksnis

Lai cik tas nebūtu paradoksāli, runa ir par cilvēkiem, kas pārdzīvojuši Ļeņingradas blokādi. Vietnes InfoTOP.lv krievu sadaļā ir publicēts Andreja Tatarčuka sagatavots materiāls, kurā stāstīts par to, ka Ļeņingradas blokādi pārdzīvojušie cilvēki ar juristu un cilvēktiesību organizāciju palīdzību gatavojot pret Latviju un Igauniju prasību izmaksāt nacisma upuriem kompensācijas. Tas tiek pamatots ar faktu, ka Ļeņingradas bloķēšanā un soda ekspedīcijās ir piedalījušies arī igauņu un latviešu Waffen SS leģionāri.

Autors gan pats atzīst, ka latviešu SS dīvīziju ir formējis Letlandes reihskomisārs. Tātad tā nebija Latvijas valsts armija. Vēl vairāk, izmantodams apzīmējumu “Рейхскомиссариат Леттландa в Риге”, materiāla autors tomēr atturas Trešo Reihu uzskatīt par Latvijas “atbrīvotāju”. Tātad pret ko būs vērsta gatavojamā prasība?

Pret neeksistējošo Letlandes reihskomisariātu? Vēlreiz pret Vāciju, kura jau vienreiz piekritusi maksāt? Vai varbūt pret Krievijas Federāciju kā PSRS tiesību pārmantotāju? Varat izvēlēties.

Tāpēc, pirms paust savu šašutumu par manipulācijām ar vēsturi un starptautiskajām tiesībām, konstatēsim patiesībā svarīgāko faktu, kas izriet no šīs prasības: cilvēki, kas to gatavo (iespējams, paši to negribēdami, bet kāda tam nozīme?), atzīst, ka 1) pirms Otrā pasaules kara PSRS prettiesiski anektēja Latviju; 2) lai pret Latviju varētu vērst šādu prasību, jāpieņem, ka hitleriskās Vācijas armija 1941. gadā Latviju atbrīvoja, t.i., atjaunoja Latvijas neatkarību; 3) ja kādam negribas atzīt otro punktu, tad ar šo prasību jāvēršas pret PSRS (lasi: Krieviju), kuras sastāvā Latvija bija kopš 1940. gada 5. augusta.  

Vārdu sakot, pateicoties dažu cilvēku savtīgumam un politiskajam aklumam, mums ir radusies iespēja nostiprināt savu argumentāciju – turklāt izdarīt to tā, lai mūs beidzot sadzirdētu arī Krievijā, kura gan valsts, gan sabiedrības vairākuma līmenī šajā jautājumā ir “nolaidusi savas ēzeļa ausis” līdz atejas grīdai.

Tagad ļeņingradiešu (par pēterbudziešiem viņus saukt šoreiz nebūtu korekti) prasība dod mums iespēju Krievijas politiķus un sabiedrību “izsist no komforta zonas”. Ja šī prasība tiešām tiks iesniegta, protams.

Tavs komentārs par rakstu: