• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Darbinieks maskā pie datoraPote ļaus saņemt pabalstu. Un tikai. Foto no: shrm.org

«Lokdauna kompensācijas» izmaksās tikai par potētiem darbiniekiem

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas (EM) datiem uzņēmēju atbalstam un darba samaksas subsīdijām lokdauna apstākļos mēnesī būs vajadzīgi 152 miljoni eiro. Taču šoreiz ir kāda fīča:  Krišjāņa A.Kariņa stūrētā lidojošā sile ir nolēmusi, ka turpmāk algu subsīdijas tika izmaksātas tikai par potētiem darbiniekiem, kā arī potētiem pašnodarbinātajiem. 

InfoTOP.lv, izmantojot Latvijas plašsaziņas līdzekļu materiālus

Darba samaksas subsīdijām plānoti kopumā 32 miljoni eiro. Savukārt apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanas atbalstam būs vajadzīgi 120 miljoni. Šīs summas EM sadalīšot laika posmā līdz 30. novembrim. Uzņēmumiem jāielāgo, ka atbalstu algu subsīdijām varēs saņemt tikai par tādiem darbiniekiem un tie pašnodarbinātie un patentmaksātāji, kuriem ir vismaz sākta vakcinācija pret “Covid-19” – saņemta vismaz viena vakcīna.

Tas pats attiecas arī uz patentmaksātājiem un pašnodarbinātajiem. Gribi valsts [nodokļu maksātāju] atbalstu – lūgtum papildināt vakcinācijas aptveri!

Taču atbalsts netiks sniegts arī visiem potētajiem: neatkarīgi no vakcinēts/nevakcinēts statusa valdība nolēmusi nebalstīt veselu virkni nozaru: lauksaimniecību, meža un zivju saimniecību, iegūstošos rūpniecību un karjeru izstrādi, apstrādājošo rūpniecību, elektroenerģijas ražošanu, gāzes apgādi, siltumapgādi, gaisa kondicionēšanu, ūdenspagādi, atkritumu utilizāciju un sanāciju, būvniecību, izdevējdarbību, telekominikācijas, datorprogrammēšanu, konsultācijas un ar tām saistīto darbību, informatīvus pakalpojumus.

Atbalstam nevarēs kvalificēties arī tie nodokļu maksātāji, kas darbojas finanšu un apdrošināšanas nozarēs, personāla atlasē, ainavu dizainā, kā arī zvanu centri un uzņēmumi, kas sniedz dokumentu sagatavošanas, kopēšanas un kombinētos biroja pakalpojumus.

Daudz loģiskāk šķiet tas, ka bez kovidatbalsta paliks arī valsts pārvalde un aizsardzība, azartspēļu nozare, kā arī biedrības, sabiedriskās, politiskās un citas nevalstiskās organizācijas.

Lai kvalificētos valsts atbalstam, bez kovidpotēšanās jāatbilst vēl arī virknei citu kritēriju: nodokļu maksātāja ienākumiem no saimnieciskās darbības laika posmā no 2021. gada jūlija līdz septembrim ir jābūt sarukušiem par vismaz 20%, salīdzinot ar pērno gadu,– vai par 30%, salīdzinot ar to pašu laika posmu 2019. gadā. Ienākumu samaizinājumam, protams, jābūt saistītam ar valstī noteiktajiem kovidierobežojumiem.

Par potētajiem darbiniekiem izmaksātā atbalsta apjoms būs 50% no minētajā laika posmā deklarētās vidējās bruto mēnešalgas, bet ne vairāk, kā 500 eiro kalendārajā mēnesī. Darba devējam būs pienākums izmaksāt starpību starp saņemto valsts atbalstu un faktisko darba samaksas apmēru.       

Pašnodarbinātajiem, tajā skaitā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, valsts izmaksās 50% no saimnieciskajā darbībā gūtajiem vidējiem ienākumiem vai autorhonorāriem, bet ne vairāk par 500 eiro kalendārajā mēnesī.  

Patentmaksātājiem tiks izmaksāti 250 eiro, ja atbalsta periodā viņiem būs spēkā esošs patents vai ja patents ir bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

Darba devēji savus darbiniekus atbalstam Valsts ieņēmumu dienestā (VID) varēs pieteikt līdz 2021. gada 25. novembrim un 25. decembrim par attiecīgo atbalsta mēnesi. VID atbalstu pārskaitīs uz iesniegumā norādītā darbinieka kontu un informēs darba devēju. VID pārbaudīs vakcinācijas statusu, apmainoties ar datiem ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) par darba ņēmējiem.

Atbalsta pasākumus – tostarp par biļešu cenas kompensēšanu kultūras pasākumu rīkotājiem – Ministru kabinetā plānots apstiprināt 26. oktobrī.

Tavs komentārs par rakstu: