• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
LNB ēka krēslāMēs jums nedraudam, tā ir Gaismas pils! Foto: Vakara Ziņas/NRA

Ložas «Lucifers» atzinība tās Latvijas filiālei, projekta pēdējo gadu ievadot

2018. gada 18. novembrī loža “Lucifers” nosūtīja jūsu apķērīgākajiem un izpildīgākajiem politiķiem Direktīvu jeb K.A.Kariņa un E.Levita vadītās intelektuāli politiskās elites četru gadu darba plānu.

Mēs rūpīgi sekojam plāna izpildei un esam gandarīti par rezultātiem faktiski visu punktu izpildē. Direktīvas nosūtīšanas brīdī no mūsu puses “Covid-19” plāns vēl bija slepens, tāpēc tās 4. punktā paredzēto lojalitātes programmu nācās definēt kā čipizāciju nevis vakcināciju. Esam īpaši gandarīti par K.A.Kariņa vadītās valdības centību šā punkta izpildē, kā arī sadaļā par valsts virtuālā aizņēmuma nepārtrauktu palielināšanu.

Tomēr gribam vērst jūsu uzmanību uz turpmāko Direktīvas 5. punkta izpildi sadaļā, kas attiecas uz visa veida enerģijas cenu kāpumu. Esam pilnībā apmierināti par jūsu veiksmīgajiem skaidrojumiem savas valsts iedzīvotājiem, ka enerģijas cenas aug tāpēc, ka tās nosaka mūsu izdomātais brīvais tirgus un tā ir nepieciešama nodeva ceļā uz kopīgo vērtību sasniegšanu. Tomēr gribam vērst jūsu uzmanību, ka jau pēc dažiem mēnešiem liela iedzīvotāju daļa šos maksājumus nespēs pacelt, bet tas nav labi, jo tā ir nauda, kas beigu beigās nonāk ložā un tiek izmantota tās ideju attīstībai.

Sakarā ar to esam sagatavojuši papildinājumu Direktīvai, kas ierobežos turpmākās darbības, lai situāciju nepadarītu mums neizdevīgu.

Pirmkārt, tieslietu ministram J.Bordānam ir jāizveido Komunālo parādu tiesas, kurās paātrinātā kārtībā tiktu izskatītas šādu parādu piedzīšanas lietas. Šajā sakarā nepieciešams nostiprināt un paplašināt arī tiesu izpildītāju nozari.

Otrkārt, lai konfiscēto īpašumu subjekti nepaliktu bez dzīves vietas, atņemtā īpašuma vietā viņiem jānodrošina treileris ar virtuvi un saules bateriju. Kādā veidā šos subjektus aplikt ar nodokļiem un citiem maksājumiem, domāju, atsevišķi nav jāskaidro.

Treškārt, lai nodrošinātu projekta ilgstpējību, pašvaldībām ir jāparedz zemes gabali treileru parkiem, nodrošinot tiem visus nepieciešamos pieslēgumus.

Ceturtkārt, papildu pieredzes gūšanai valdībai nekavējoties jāizveido īpaša darba grupa, kuras pārstāvjus mēs uzaicināsim apmeklēt ASV, kur vairākos štatos šādi treileru ciemati jau ilgstoši darbojas.

Kā rīkoties ar vispārības labā atsavinātajiem nekustamajiem īpašumiem, mēs jums paskaidrosim atsevišķi, ievadot mūsu sadarbības nākamo periodu.

Vēlot panākumus, un lai Lucifers jūs svētī –

Gabriels fon Apfelbaums, ložas “Lucifers” pilnvarotais pārstāvis

Tavs komentārs par rakstu: