• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Vīrietis sniedz nauduVajadzīga nauda? Uzmanīgi! Attēls: Shutterstock.

Naudas aizdevums: kādas institūcijas Latvijā kontrolē nebanku sektora izsniegtos aizdevumus?

Nereti, domājot par aizņemšanos un ātrajiem kredītiem, patērētājiem var rasties bažas par to, vai kredītdevējs ir godprātīgs un vai darījums abām pusēm būs izdevīgs un godīgs. Reizēm pietiek ar savu tiesību nepārzināšanu, lai parasts naudas aizdevums kļūtu par nepanesamu nastu. Parasti vienkāršam kredītņēmējam nav ideju par to, kur smelties informāciju. Tāpēc šajā rakstā – nedaudz par to, kādas ir Latvijas galvenās institūcijas nebanku kreditoru sektorā un kā tās tiek kontrolētas, kā arī – kā atšķiras likumdošana banku un nebanku aizdevējiem. Lasiet tālāk, lai to visu noskaidrotu!

Kādas institūcijas Latvijā regulē nebanku sektoru?

PTAC. Licenci nodarboties ar kredītu izsniegšanu izdod Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tāpat arī PTAC nodarbojas ar patērētāju tiesību aizsardzību un nozares vispārēju uzraudzību. Tā ir galvenā institūcija, kurā vērsties pēc palīdzības vai padoma, ja patērētājam ir jautājumi vai grūtības, ko rada, piemēram, naudas aizdevums.

FKTK. Finanšu un kapitāla tirgus komisija – autonoma valsts iestāde, kas regulē un monitorē banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošinātāju, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, pensiju fondu, maksājumu iestāžu un naudas iestāžu darbību Latvijā. Šai komisijai caur Attīstības kontroles departamentu ir pakļauta arī Nebanku uzraudzības daļa, kā arī caur Uzraudzības departamentu – Maksājumu iestāžu un nebanku monetāro finanšu iestāžu daļa.

Lielākās organizācijas nebanku sektora dalībniekiem

Latvijā darbojas trīs institūcijas, kas pārstāv nebanku aizdevējus – Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija, Latvijas Lombardu asociācija un Latvijas Hipotekāro nebanku aizdevēju asociācija. Katra no šīm asociācijām pārstāv savu jomu – kreditēšanas uzņēmumus, lombardus un hipotēku izsniedzējus.

Tāpat Latvija darbojas arī Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija. Tā ir sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas nebanku aizdevējus ar mērķi regulēt godīgu darbību, sniegt palīdzību organizācijas biedriem, kā arī sniegt informāciju un palīdzību kredītu ņēmējiem. Tā ir dibināta 2010. gadā un apvieno vadošos Latvijas nebanku aizdevēju uzņēmumus un to zīmolus. Arī Kredits7 ir LNKA biedrs.

Regulējums attiecībā uz nebanku sektora uzņēmumiem

Kopš 2016. gada janvāra nebanku sektorā valda stingrāks regulējums. Tā kā vēl nav pagājuši noteiktie divi gadi izvērtējuma perioda laika, secinājumi par to, vai šis regulējums darbojas pienācīgā mērā, nav izdarāmi. Plānots izvērtējumu veikt 2018. gada vasarā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir galvenā iestāde Latvijā, kas aizstāv tieši patērētāju tiesības. Saistībā ar kredītu izsniegšanu PTAC lielākās bažas ir saistītas ar pienācīgu kredītņēmēju maksātspējas izvērtējumu.

Kas Latvijā regulē kretītdevēja un kredītņēmēja attiecības?

Latvijā kredīta devēja un kredīta ņēmēja attiecības regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. To vidū arī Civillikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1219 “Noteikumi par patērētāju kreditēšanu”. Tāpat arī patērētāja tiesības Latvijā aizstāv PTAC.

Kāds ir atšķirības likumdošanā banku un nebanku aizdevējiem?

Nebanku aizdevējiem, tāpat kā bankām, jābūt oficiāli reģistrētiem, kā arī – tos kontrolē attiecīgās finanšu darbību uzraugošās iestādes. Darbībai nepieciešama licence. Taču atšķirībā no bankām nebanku aizdevēji nav reģistrēti kā komercbankas, līdz ar to tiesiskais regulējums, kas attiecas uz bankām, nav attiecināms uz nebanku aizdevējiem.

Kas ir asociācija LAFPA un kādi ir tās darbības mērķi?

Latvijā lielākie nebanku kredītdevēji ir apvienojušies Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijā (LAFPA). Šī asociācija tika izveidota ar mērķi apvienot nebanku sektora uzņēmumus, kuri sniedz finanšu pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem. Asociācijai ir arī misija – veidot uzticamu, kā arī atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu nozares praksi. Prakse tiek veidota tā, lai izpelnītos pozitīvu vērtējumu gan no patērētāju, gan tirgu uzraugošo institūciju puses, vienlaikus respektējot iespējas, ko sniedz alternatīvie finanšu pakalpojumi ikvienam iedzīvotājam. Vairāk par LAFPA misiju, mērķiem un uzdevumiem var lasīt viņu tīmekļa vietnē šeit.

Asociācija LAFPA pārstāv tos nebanku kredītu devējus, kuri izsniedz šādu veidu kredītus: tiešsaistes patēriņa kredīti, hipotekārie kredīti, kredīts pret ķīlu (kustamu mantu). Tāpat asociācija ir īpaša arī ar to, ka tās biedriem ir izveidota savstarpējo aizdevumu platforma.

Kādus ieguvumus kredītņēmējiem un nozares uzņēmumiem sniedz LAFPA?

Katras asociācijas pamatā ir kāds mērķis, uz kura sasniegšanu tiek virzītas visas darbības. Galvenie asociācijas mērķi – pārstāvēt biedru intereses gan pakalpojumu tirgū, gan arī sadarbībā ar uzraudzības iestādēm un likumdevēju; paaugstināt pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veicinot labas prakses standartu ieviešanu biedru ikdienas darbībā; informēt sabiedrību un veicināt sabiedrības izpratni par alternatīvo finanšu pakalpojumu būtību un to sniegtajām iespējām; kā arī ārpustiesas kārtībā izskatīt patērētāju strīdus.

Kredīts7 – LAFPA biedrs

Arī nebanku aizdevējs Kredits7 ir asociācijas biedrs. Tas nozīmē, ka Kredīts7 ir apņēmies ievērot nozares labas prakses standartus, kā arī sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus saviem klientiem. Naudas aizdevums ar Kredīts7 ir droša izvēle. Lai uzzinātu vairāk par Kredīts7, apmeklējiet vietni www.kredits7.lv jau tūlīt un skatiet plašāku informāciju.

Tavs komentārs par rakstu: