• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
AS "Bigbank" logo. Foto: Ieva Čīka/LETA

Par negodīgu komercpraksi PTAC piemēro "Bigbank" 13 000 eiro sodu; "Bigbank" lēmumu pārsūdzēs

LETA

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aizliedzis AS "Bigbank" realizēt negodīgu komercpraksi un uzlicis par pienākumu "Bigbank" grozīt no 2008.gada 2.decembra līdz 2011.gada 30.aprīlim noslēgtajos aktīvajos līgumos procentu aprēķināšanas kārtību.

Kā norādīja PTAC, šajos līgumos aizdevuma atmaksas grafikos norādīto procentu maksājumu aprēķinā tika izmantota nevis līgumos norādītā procentu likme, bet gan augstāka procentu likme. PTAC ir uzdevis "Bigbank" par pienākumu grozīt līdz šim laikam noslēgtajos aktīvajos līgumos procentu aprēķināšanas kārtību, procentu aprēķinā aizdevumu summas atlikumam piemērojot līgumā norādīto zemāko procentu likmi, kā rezultātā patērētājiem samazināsies mēneša maksājums.

"Bigbank" īstenotā komercprakse skar tos patērētājus, kuri nebija informēti par noslēgto kreditēšanas līgumu procentu aprēķinā izmantotās procentu likmes apmēru vai varēja tikt maldināti par tās apmēru, jo "Bigbank" līdz 2011.gada 30.aprīlim noslēgtajos kreditēšanas līgumos tieši nenorādīja informāciju par procentu aprēķinā izmantoto procentu likmi, bet, sākot ar 2011.gada 1.maiju, norādīja to veidā, kas var maldināt patērētājus.

Tādējādi "Bigbank" īstenotās komercprakses rezultātā patērētāji, izvēloties kredītdevēju, varēja pieņemt lēmumu par "Bigbank" kreditēšanas pakalpojumu izmantošanu, kādu citkārt nebūtu pieņēmuši, norādīja PTAC.

PTAC konstatēja, ka iepriekšminētajā laika periodā noslēgtajos kreditēšanas līgumu grafikos norādītos procentu maksājumus par aizdevuma summas lietošanu katru mēnesi "Bigbank" ir aprēķinājusi, izmantojot tādu procentu likmi, kuras apmērs tieši nebija noteikts ar patērētājiem noslēgtajos līgumos, proti, procentu aprēķinā "Bigbank" izmantoja procentu likmi no aizņēmuma summas atlikuma, kura netika norādīta ar patērētājiem noslēgtajos līgumos un kuras apmērs bija lielāks par kreditēšanas līgumos norādītās aizņēmuma likmes apmēru no kopējās aizdevuma summas.

Tā kā līgumos nenorādītā un procentu aprēķinā izmantotā aizņēmumu procentu likme ir lielāka par līgumos norādīto procentu likmi no kopējās aizdevuma summas, patērētāji, nezinot procentu aprēķinā izmantotās likmes apmēru, varēja pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmuši.

PTAC konstatēja, ka "Bigbank" īstenotajā komercpraksē ir skarti vairāki desmiti tūkstoši patērētāju, kuri laika periodā no 2008.gada 2.decembra līdz 2011.gada 30.aprīlim noslēdza līgumus, kuros "Bigbank" nav norādījusi un līdz ar to ar patērētājiem nav vienojusies par procentu likmi, kuru ir izmantojusi līgumu grafikos norādīto procentu maksājumu aprēķināšanai.

Pārkāpums uzskatāms par būtisku, un tādēļ tika piemērots naudas sods 13 000 eiro apmērā. PTAC ir uzdevis "Bigbank" arī tiesisko pienākumu novērst no 2008.gada 2.decembra līdz 2011.gada 30.aprīlim noslēgtajos kreditēšanas līgumos pieļautās kļūdas, un, sākot ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi, veikt pārrēķinu spēkā esošo kreditēšanas līgumu procentu aprēķinā, izmantojot līgumos norādīto procentu likmi un piemērojot to aizdevuma summas atlikumam.

Tādā veidā šiem kreditēšanas līgumiem tiks veikts maksājuma grafika pārrēķins, kā rezultātā patērētājiem samazināsies turpmāko ikmēneša maksājumu apmērs. "Bigbank" ir apņēmusies informēt katru patērētāju individuāli.

Tāpat ikvienam patērētājam, kurš noslēdzis kreditēšanas līgumu ar "Bigbank" strīdīgajā laika periodā - arī patērētājiem, kuru no līgumiem izrietošās saistības jau ir izpildītas, - pamatojoties uz līgumu noslēgšanas brīdī spēkā esošajiem 2008.gada 25.augusta Ministru kabineta "Noteikumiem par patērētāja kreditēšanas līgumu", kā arī Civillikumu, ir tiesības vērsties tiesā ar prasību, lūdzot attiecībā uz noslēgto kreditēšanas līgumu un no tā izrietošajām saistībām piemērot tikai likumisko procentu apmēru, kas saskaņā ar likumu ir seši procenti gadā.

Tāpat PTAC ir uzdevis "Bigbank" mainīt procentu likmes atspoguļošanas veidu līgumos, kas slēgti, sākot ar 2011.gadu 1.maiju, kurā informācija par aizdevumu procentu likmi tika norādīta patērētājam maldinošā veidā.

PTAC arī informēja, ka "Bigbank" vērsās Administratīvajā rajona tiesā, lūdzot apturēt lēmumā uzliktā tiesiskā pienākuma pildīšanu, bet tiesa šo lūgumu noraidīja. PTAC lēmums ir pārsūdzēts arī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, tomēr saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu tas neaptur lēmuma darbību daļā par tiesisko pienākumu - pārrēķinu veikšanu.

"Bigbank" plāno PTAC lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā un pēc tam lems par savu turpmāko rīcību, vienlaikus uzsverot, ka tiek veikti visi tehniskie sagatavošanās darbi, lai nepieciešamības gadījumā izpildītu PTAC lēmumu, kas skar 4% bankas klientu. Tiem klientiem, kas noslēguši līgumus ar "Bigbank" pēc 2011.gada 30.aprīļa šis lēmums sadarbības nosacījumus neietekmē.

"Bigbank" arī norāda, ka vienmēr atklāti informējis klientus par aizdevuma nosacījumiem, ievērojot visas spēkā esošās normatīvo aktu prasības. "Bigbank" skaidro, ka domstarpības starp banku un PTAC radušās normatīvo aktu nepilnību dēļ, kas pieļauj dažādu likuma normu interpretāciju, un aicina valsts institūcijas pēc iespējas ātrāk sakārtot tiesisko regulējumu patērētāju kreditēšanas jomā.

"Bigbank" noraida PTAC lēmuma pamatotību, norādot, ka līgumos vienmēr ir norādīta gada procentu likme, kas ietver visus ar aizdevuma atmaksu saistītos izdevumus, kā arī procentu likme no piešķirtā aizdevuma pamatsummas, kas normatīvajos aktos netika prasīta, taču tika norādīta. Savukārt procentu likme no atlikušās aizdevuma summas normatīvajos aktos līdz 2011.gada 30.aprīlim nemaz nebija obligāta prasība, kas jāiekļauj līgumā.

"Radušās domstarpības starp banku un PTAC ir skaidrojamas ar normatīvo aktu atšķirīgu interpretāciju, ko izraisījis nekvalitatīvi veidots tiesiskais regulējums. PTAC pieprasa no mums daudz plašāku aizdevuma līgumos ietveramās informācijas apjomu, nekā to noteica tā brīža normatīvi. Uzskatām, ka PTAC lēmums ir nepamatots un nav pieļaujams, ka valsts risina nepilnības normatīvo aktu jomā caur komersantu sodīšanu," norāda "Bigbank" Latvijas filiāles vadītājs Artis Bērziņš.

Viņš atzīmē, ka "Bigbank" vienmēr īstenojis atklātu un atbildīgu klientu informēšanas politiku par patiesajiem aizdevuma izdevumiem. Jau 2007.gadā par pēc būtības līdzīgu jautājumu PTAC bija lūdzis skaidrojumu, taču tolaik PTAC nekonstatēja pārkāpumus. Bērziņš aicina valsts institūcijas beidzot sakārtot tiesību aktus patērētāju kreditēšanas jomā un valsts uzraugošās institūcijas ievērot tiesiskās paļāvības principu.

Tavs komentārs par rakstu: