• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Jānis SiksnisJānis Siksnis būs cenzors, kas "zina drēbi". Foto: Valsts kanceleja

Par valsts galveno cenzoru kļuvis Jānis Siksnis

Par valsts jaunās cenzūras iestādes – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) – priekšsēdētāju jeb Latvijas galveno cenzoru ir ievēlēts bijušais Latvijas Radio ģenerēldirektors Jānis Siksnis.

InfoTOP.lv, izmantojot Latvijas plašsaziņas līdzekļu materiālus   

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums paredz, ka padomes priekšsēdētājs tiek ievēlēts uz vienu gadu. Atbilstoši likumam, kas ir spēkā kopš 2021. gada sākuma, SEPLP ir “neatkarīga, pilntiesīga, autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā”. SEPLP īsteno kapitāla daļu turētāja un augstākās lēmējinstitūcijas funkcijas sabiedriskajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, garantē sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu redakcionālo neatkarību, tai skaitā neiejaucoties programmu satura veidošanā, konsultējoties ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, izstrādā un apstiprina tiem sabiedrisko pasūtījumu, sagatavo priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam attiecībā uz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedrisko pasūtījumu izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī veic citus uzdevumus sabiedrisko mediju pārvaldībai.

Līdz ar padomes locekļu apstiprināšanu amatā un priekšsēdētāja ievēlēšanu SEPLP sākusi darbu pie institūcijas izveides procesa, sākot ar šīs atvasinātās publiskās personas reģistrēšanas procesu Uzņēmumu reģistrā un citiem padomes darbības nodrošināšanas jautājumiem.

Likums paredz, ka pēc SEPLP pilnīgas izveidošanas līdz šim vienotā cenzūras iestāde – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) – nodod tai lietvedību, kas saistīta ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, to pārvaldību un sabiedrisko pasūtījumu.

SEPLP locekļu jeb cenzoru amatos Saeima apstiprināja Saeimas izvirzīto Jāni Eglīti un Valsts prezidenta izvirzīto Sanitu Upleju-Jegermani. Sikšņa kandidatūru bija ieteikusi Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome.

Tavs komentārs par rakstu: