• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Animēts vīriņš ar naudas maisuPašvaldību sapnis atkal paliks tikai sapnis. Attēls: Shutterstock

Pašvaldības šogad dzīvos kā dzīvojušas

Lai gan vēl 2017. gadā, runājot ar valdību par pašvaldību budžetiem, Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) pastāvēja uz to, ka 2019. gada budžetā pašvaldību daļa no nodokļu ieņēmumiem varētu palielināties līdz 19,7%, tapis skaidrs, ka nāksies vien samierināties ar tiem pašiem 19,6%, kas ir mazāk nekā 2014. un 2016. gadā, kad pašvaldībām tika atvēlēti attiecīgi 19,7% un 19,8% nodokļu ieņēmumu (šeit).

InfoTOP.lv, izmantojot LETA materiālus

Par to 4. martā vienojās valdības un LPS pārstāvji, ierakstot šo skaitli 2019.gada vienošanās un domstarpību protokola projektā. Lai gan valdība vēl varētu šo skaitli “koriģēt” vienpusēji savā 5. marta sēdē, maz ticams, ka tas notiks.

No vienošanās un domstarpību protokola projekta izriet, ka pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju būs 1,47 miljardu eiro apmērā jeb 19,6% no plānotajiem kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai.

Paredzams, ka pašvaldībām tiks garantēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi no plānotās prognozes, ievērojot šādu sadalījumu pa ceturkšņiem – pirmajā ceturksnī 22%, otrajā ceturksnī – 24%, trešajā ceturksnī – 26%, bet ceturtajā ceturksnī – 28%.

Puses paredz vienoties, ka dotācijas apmērs par personu, kura ievietota sociālās aprūpes centrā līdz 1998. gada 1. janvārim, būs 5220 eiro jeb 435 eiro mēnesī. Tāpat paredzēts, ka 2019. gadā garantētais minimālais ienākumu līmenis personai tiks saglabāts 53 eiro mēnesī.

Mērķdotācijas pašvaldībām 2019. gadā būs kopumā 364,64 miljonus eiro. No tiem 267 miljoni eiro pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, 65,4 miljoni eiro tiks paredzēti izglītības pasākumiem, 31,21 miljons eiro pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai, bet 985 842 eiro pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Savukārt 122,94 miljoni eiro tiks paredzēti kā dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam (valsts šajā fondā iegulda mazāko daļu, ap 20%, pārējo sedz “donoru” pašvaldības, no kurām lauvas tiesa Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā nonāk no Rīgas un Jūrmalas), bet 95,84 miljoni eiro tiks paredzēti kā finansējums Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

18,96 miljoni eiro tiks paredzēti kā dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klases izglītojamiem, 4,48 miljoni eiro mācību literatūras iegādei, sporta būvēm tiks paredzēti 7,64 miljoni eiro, bet 14,14 miljoni eiro tiks paredzēti profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai.

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem paredzēta 50,86 miljonu eiro apmērā, valsts auto ceļu uzturēšanai paredzēti divi miljoni eiro, zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem – 1,24 miljoni eiro, bet ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai – 11,25 miljoni eiro.

Sociālās rehabilitācijas valsts programmas īstenošanai tiks paredzēts 17,81 miljons eiro, pašvaldību mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai – 19,59 miljoni eiro, Latvijas simtgades programmai – 3,13 miljoni eiro, bet Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursiem – 700 000 eiro.

Primārās ambulances veselības aprūpes nodrošināšanai tiks paredzēti – 1,37 miljoni eiro, bet pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai – 680 212 eiro.

Kopumā secinājums viens: salīdzinot ar 2018. gadu, nekas nemainīsies!

Tavs komentārs par rakstu: