• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Pētījums: 57% iedzīvotāju nezina, kā rīkoties diskriminācijas gadījumā.Pētījums: 57% iedzīvotāju nezina, kā rīkoties diskriminācijas gadījumā. Foto: unionstoday.info

Pētījums: 57% iedzīvotāju nezina, kā rīkoties diskriminācijas gadījumā

LETA

Latvijā vairāk nekā puse iedzīvotāju jeb 57% nezina savas tiesības, kļūstot par diskriminācijas upuri, kas ir par 10% vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES), secināts Sabiedrības integrācijas fonda pētījumā.

Vienlaikus pētījuma rezultāti parāda, ka 14% iedzīvotāju nezina, pie kā vērsties diskriminācijas gadījumā, turklāt 22% cilvēku pēc palīdzības nevērstos nekur.

Sabiedrības integrācijas fonda pārstāve Dace Zariņa-Zviedre norāda, ka savu tiesību neapzināšanās dēļ daudzi iedzīvotāji var pakļaut sevi un savus apkārtējos nevienlīdzīgai attieksmei. "Tas ļauj secināt, ka nepieciešams īstenot pasākumus, kas nodrošinātu sabiedrības informētību, sapratni par tiesībām, izpratni par dažādām diskriminācijas formām un iespējām tās mazināt vai novērst. Nepieciešama vienota un regulāra sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana," skaidro Zariņa-Zviedre.

Pētījumā secināts, ka, neraugoties uz sabiedrības integrācijas jautājumu iekļaušanu tiesību aktos un politikas dokumentos, dažādiem sasniegumiem un mēģinājumiem atrisināt sašķeltas, sociāli un politiski pasīvas sabiedrības problēmas, kā arī mazināt un novērst diskriminācijas tendences, "de facto" saliedētība Latvijas sabiedrībā vēl nav sasniegta.

Arī Latvijas iedzīvotāju uztverē, neskatoties uz daudzu gadu garumā īstenotajiem daudzveidīgajiem diskriminācijas mazināšanas pasākumiem, diskriminācija joprojām ir ļoti aktuāla problēma, secināts pētījumā. Piemēram, pēc aptaujas "Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015.gadā" datiem, gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka valstī ir izplatīta diskriminācija vecuma virs 55 gadiem dēļ, ko norādījuši 49% respondentu, un diskriminācija invaliditātes dēļ, ko atzīmējuši 43% aptaujāto.

Tāpat ziņojumā teikts, ka trešdaļa jeb 35% respondentu atzīmējuši, ka valstī ir izplatīta diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ, bet 32% norādījuši, ka izplatīta diskriminācija etniskās izcelsmes dēļ.

Pētījuma gaitā tika aptaujāti vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju, turklāt 34 strukturētajās intervijās pārrunāti aktuālie jautājumi ar diskriminācijas riskam pakļauto grupu pārstāvjiem, darba devējiem, nozares ekspertiem.

Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā "Dažādības veicināšana". Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma izpēti veica SIA "Safege Baltija", SIA "Comperio" un SIA "Prospero".

Tavs komentārs par rakstu: