• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Rīgas dome.Rīgas dome. Foto: cityriga.lv

Rīgas dome ar budžeta grozījumiem deficītu palielina līdz 63 miljoniem eiro

LETA

Rīgas dome šodien apstiprināja pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumus, kuros pašvaldības ieņēmumi plānoti 885,8 miljonu eiro apmērā un izdevumi paredzēti 948,7 miljonu eiro apmērā, tādējādi palielinot budžeta deficītu no 28,8 līdz teju 63 miljoniem eiro.

Decembrī Rīgas dome apstiprināja šī gada budžetu, kurā ieņēmumi bija plānoti 865,7 miljonu eiro apmērā un izdevumi paredzēti 894,5 miljonu eiro apmērā, veidojot budžeta deficītu 28,8 miljoni eiro jeb 3,3% no ieņēmumiem.

Finanšu departamenta vadītāja Ilga Tiknuse pastāstīja, ka pašreiz ir precizēti visi iepriekšējā gada budžeta pārpalikumi un nozaru komitejās skatīti budžeta grozījumi, kas nepieciešami saistībā ar izmaiņām finansējuma pieprasījumos un projektiem.

Budžeta ieņēmumu palielinājums par 20 miljoniem eiro plānots saistībā ar palielinājumu nekustamā īpašuma nodoklim un pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, kā arī palielinājušies valsts budžeta transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Savukārt izdevumi palielināti par 54 miljoniem eiro. Tiknuse norādīja, ka finansiālā bilance būs negatīva - kopumā 62,9 miljonus jeb 7,1% pret ieņēmumiem, bet tas nepārsniedzot rezultātus, kādi ir bijuši iepriekšējos gados plānošanas perioda vidū. Arī pie šāda budžeta deficīta finanšu līdzekļu atlikums būšot vairāk nekā 48 miljoni eiro, uzsvēra Tiknuse.

Lielākā summa jeb 18,6 miljoni eiro budžeta grozījumos paredzēti Rīgas dome Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējumam un izdevumiem. Tai skaitā divi miljoni eiro atvēlēti pirmskolas bērnu izglītības iestādēm - no tā 1,4 miljoni eiro, kas ir naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 1.janvāri, novirzīts audzēkņu ēdināšanas izdevumiem un 1,4 miljoni eiro kapitālajiem izdevumiem. Par teju 7,6 miljoniem eiro palielināti izdevumi sākumskolām, pamatskolām un vidusskolām - no tā 5,7 miljoni eiro ir naudas līdzekļu atlikums no valsts budžeta transfertiem pedagogu atalgojumam uz 1.janvāri, kas novirzīti pedagogu atalgojumam.

Par 1,3 miljoniem eiro palielināti izdevumi izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai. Naudas līdzekļu atlikums no budžeta iestāžu ieņēmumiem uz 1.janvāri novirzīts brīvpusdienu nodrošināšanai.

Tāpat par 1,2 miljoniem palielināti izdevumi sporta un interešu izglītības iestādēm, bet par 1,3 miljoniem eiro palielināti izdevumi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai. 1,7 miljonu eiro izdevumu palielinājums paredzēts kultūras centriem un namiem.

Par teju 32 miljoniem eiro palielināts finansējums Finanšu departamenta pārziņā esošām programmām, tai skaitā par teju 1,7 miljoniem eiro palielināts finansējums Rīgas pilsētas infrastruktūras fondam. Par teju 10,7 miljoniem eiro palielinās mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem un ielām. Vēl par 17,5 miljoniem eiro palielinās finansējumu investīciju programmas realizācijai, tai skaitā naudas atlikums 3,7 miljoni eiro novirzīts pērn uzsākto, bet nepabeigto investīciju projektu realizācijai, 3,8 miljoni eiro novirzīti Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai, bet pārējām investīcijām vēl desmit miljoni eiro (7,1 miljons eiro izglītības nozarei, 1,6 miljoni eiro kultūras nozarei un viens miljons eiro veselības nozarei).

Tiknuse pastāstīja, ka budžeta līdzekļu atlikums precizēts no teju 31,7 miljoniem eiro uz teju 92,4 miljoniem eiro tagad.

Vairāki Rīgas domes deputāti bija iesnieguši priekšlikumus budžeta grozījumiem. Vicemērs Andris Ameriks (GKR) lūdza par 193 636 eiro palielināt izdevumus Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra". Maksims Tolstojs (S) aicināja piešķirt 21 959 eiro Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas enerģētikas aģentūra" divu amata vietu izveidei. Abu deputātu priekšlikumi tika atbalstīti.

Arī vairāki opozīcijas deputāti bija iesnieguši savus lūgumus budžeta grozījumiem, tomēr tie visi tika noraidīti. Olafs Pulks (V) lūdza piešķirt 15 miljonus eiro veselības polises iegādei Rīgas pilsētas pensionāriem, kurā iekļauta kompensācija zāļu iegādei, izmeklējumiem un stacionāram, un vēl 20 000 eiro apmērā "Rīgas pieminekļu aģentūrai", Torņakalna stacijā novietotā deportāciju vagona atjaunošanai.

Deputāts Valdis Gavars (V) lūdza piešķirt 5000 eiro Torņkalna un Mārtiņa kapu vēsturisko pieminekļu atjaunošanai, un vēl 10 000 eiro Jāņa Čakstes pieminekļa atjaunošanas darbu veikšanai.

Jurģis Klotiņš (VL-TB/LNNK) lūdza piešķirt 8685 eiro, lai uzstādītu Latvijas valsts karogus pie valsts galvaspilsētas Rīgas administratīvās robežas, un vēl 7290 eiro, lai Rīgas vēsturiskā centra teritorijā uzstādītu 30 jaunas velosipēdu novietnes.

Savukārt Dainis Locis (VL-TB/LNNK) aicināja piešķirt 20 000 eiro Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai, lai labiekārtotu apkaimes centru Uguns ielā bez numura blakus sociālā aprūpes centra "Rīga" filiālei "Ezerkrasti", bet divus miljonus eiro - Izglītības, kultūras un sporta departamentam pirmsskolas, profesionālo sporta izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu un izglītības iestāžu tehnisko darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei. Tāpat viņš lūdza piešķirt 48 000 eiro Satiksmes departamentam, lai veiktu ceļa seguma remontu Vangažu ielas remontam posmā no Murjāņu ielas līdz Silciema ielai un vēl 5000 eiro "Rīgas pieminekļu aģentūrai", lai Uzvaras parkā uzstādītu informatīvo plāksni par Uzvaras parka vēsturi.

Deputāts Andris Lācis (VL-TB/LNNK) aicināja piešķirt 600 000 eiro Izglītības, kultūras un sporta departamentam jaunu pašvaldības bērnudārzu grupu atvēršanai. Deputāts Ģirts Lapiņš (VL-TB/LNNK) aicināja piešķirt 140 000 eiro Satiksmes departamentam luksoforu uzbūvēšanai Veldres un Murjāņu ielu krustojumā un Hipokrāta - Malienas ielu krustojumā, ka arī 60 000 eiro ceļa seguma atjaunošanai Madonas ielā, kas nodrošinātu drošu piekļuvi Rīgas 233.pirmsskolas izglītības iestādei.

Deputāts Jānis Feldmanis (VL-TB/LNNK) lūdza piešķirt 3960 eiro profesora Roberta Feldmaņa fondam grāmatas "Mācītāja Roberta Feldmaņa Autobiogrāfija un garīgā dzeja" izdevuma 1000 eksemplāru izdošanai, bet vēl 7356 eiro Rīgas Itas Kozakevičas poļu vidusskolas videonovērošanas sistēmas modernizācijai.

Arī pērn gada vidū, pieņemot grozījumus Rīgas pašvaldības 2016.gada budžetā deficīts pieauga no 668 900 eiro līdz 32,9 miljoniem eiro jeb teju 50 reizes. Tomēr rezultātā 2016.gads tika noslēgts ar budžeta pārpalikumu 33,8 miljonu eiro apmērā, kas ir 4,1% no budžeta ieņēmumiem.

Tavs komentārs par rakstu: