• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Universitāšu inkubatora aicinājums.Universitāšu inkubatora aicinājums. Publicitātes attēls: RTU un LU

RTU un LU piedāvā zinātniskus risinājumus uzņēmējdarbības sākšanai

RTU un LU sadarbosies, palīdzot attīstīt zinātniski ietilpīgu uzņēmējdarbību:  lai veicinātu Latvijā zinātniski ietilpīgas uzņēmējdarbības attīstību, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Universitāte (LU) izveido kopīgu universitāšu inkubatoru. Pirmajā uzsaukumā biznesa idejas var pieteikt līdz 15. martam.

RTU Dizaina fabrikas uzņēmējdarbības atbalsta programmu vadītāja Liene Briede šo ieceri raksturo šādi:Mūsu mērķis, izveidojot Universitāšu inkubatoru, ir atbalstīt studentus zinātniski ietilpīgu biznesa ideju izstrādē un jaunu augstas pievienotās vērtības uzņēmumu dibināšanā.” Viņa norāda, ka Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmā joprojām ir ļoti nepieciešams agrīns atbalsts biznesa ideju īstenošanai, tāpēc Universitāšu inkubatoram būs nozīmīga loma līdzās jau esošajām pirmsinkubācijas un akcelerācijas programmām, piemēram, RTU īstenotajai „IdeaLAB”, ļaujot turpināt attīstīt jau citās programmās testētās biznesa idejas STEM (science, technology, engineering and mathematics/zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) jomās. Jaunais atbalsta instruments būs papildinājums pasākumiem, kas vērsti uz inovatīvās domāšanas attīstību, atbalstu jaunu produktu izstrādei, tehnoloģiju pārnesei un pētījumu komercializācijai, veicinot ciešāku augstskolu un uzņēmumu sadarbību konkurētspējīgas ekonomikas veidošanā. Sadarbība RTU un LU starpā inkubatora dalībniekiem nodrošinās starpdisciplināru pieredzi.

LU Zinātnes departamenta direktors Dr. oec. Justs Dimants papildina: „Universitāšu inkubators ir objektīvi pamatots nākamais solis universitāšu jau esošo iestrāžu attīstības turpināšanai un tehnoloģiju pārneses ekosistēmu pilnveidei. Inkubators kļūs par nozīmīgu mehānismu universitātēs radīto zinātņu ietilpīgu ideju virzīšanai investīciju piesaistes vidē, kā arī studentu praktisko kompetenču uzlabošanai uzņēmējdarbībā.”

RTU un LU aicina studentus pieteikt biznesa idejas līdz 15. martam. Vienā uzsaukumā tiks uzņemtas desmit komandas. Katrā komandā jābūt vismaz vienam RTU vai LU studentam, vienam pārstāvim jābūt kompetencēm STEM, bet vienam – biznesa, ekonomikas vai vadības jautājumos. Programma tiks īstenota četrus mēnešus, dalībniekiem nodrošinot mācības, vietēja un starptautiska mēroga mentoru atbalstu, konsultācijas, piemēram, komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudei, biznesa plāna sagatavošanai u.c., kā arī aprīkotas darba vietas un 5000 eiro lielu finansiālu atbalstu produkta attīstībai. Pēc inkubācijas komandas būs gatavas nākamajai attīstības fāzei – investīciju piesaistei. Tuvāko divu gadu laikā inkubatorā paredzēts uzņemt vismaz 30 komandas, nodrošinot ideju attīstībai finansiālu atbalstu vismaz 150 tūkstošu eiro apmērā. 

Universitāšu inkubators ir viens no programmas „Inovāciju granti studentiem” pasākumiem. Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspējas, šo programmu Latvijas vadošās augstskolas īsteno kopš 2019. gada.

Vairāk informācijas − šeit un šeit

Tavs komentārs par rakstu: