• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Vista aptīta ar policijas lentiUzmanību - vista! Foto no: padhamhealthnews.org

Saimniekiem būs jāvēro mājputni

Starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību paredz, ka mājputnu īpašniekiem būs pienākums ziņot par izmaiņām mājputnu uzvedībā, lai savlaicīgi varētu atklāt to iespējamu inficēšanos ar putnu gripas vīrusu.

Mājputnu īpašniekiem Latvijā būs pienākums ziņot par barības un ūdens patēriņa samazināšanos par vairāk nekā 20%, par dējības samazināšanos par vairāk nekā 5%, ja tā novērojama ilgāk par divām dienām, kā arī tad, ja mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu mirstība nedēļas laikā pārsniedz 3%. Tāpat būs jāziņo, ja mājputniem vai citiem nebrīvē turētiem putniem parādās jebkuras klīniskās pazīmes vai pēc nāves konstatēti audu bojājumi, kas rada aizdomas par saslimšanu ar putnu gripu.

Noteikumu grozījumi arī paredz iespēju Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) noteikt periodu, kurā mājputnu turētājiem ir jāievēro konkrēti pasākumi, lai mazinātu augsti patogēnā putnu gripas vīrusa pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem.

Sagatavotie grozījumi putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā ievieš Eiropas Komisijas 2018. gada 10. augusta lēmumā noteiktās prasības, ka ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu putnkopju un citu putnkopības nozarē iesaistīto personu informētību par augsti patogēnās putnu gripas izplatības draudiem un pasākumiem novietņu pasargāšanai no augsti patogēnās putnu gripas vīrusa ievazāšanas.

Grozījumi putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā vēl jāskata valdībā.

Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība, kas putniem rada bojājumus dažādās orgānu sistēmās. Tāpat kā Āfrikas cūku mēris, arī putnu gripa nav bīstama cilvēkiem, taču, tā kā tā ir ļoti lipīga un letāla putniem, ja saimniecībā tā konstatēta, lai nepieļautu tās tālāku izplatīšanos un izvazāšanu no saimniecības, nekavējoties jālikvidē visi saimniecībā esošie putni, jāveic putnu novietnes tīrīšana un dezinfekcija, kā arī jānosaka karantīnas zona desmit kilometru rādiusā ap putnu gripas skarto saimniecību.

Tavs komentārs par rakstu: