• Produkti
  • ecube
  • trauki
  • Gelios
  • xlash
  • autoskola
ST tiesneši un Valsts prezidents"Zemes baronu" aizstāvju vienība (no kreisās): ST tiesneši D.Rezevska, G.Kusiņš, A.Kučs, Valsts prezidents R.Vējonis, ST tiesneši A.Laviņš, S.Osipova, I.Ziemele, J.Neimanis. Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Satversmes tiesa: «piespiedu nomas» vietā jānāk «piespiedu pirkšanai»!

Neesmu pētījis, bet derētu: iespējams, Satversmes tiesas (ST) tiesneši paši ir zemes īpašnieki. Jau 2008. gadā, kad ST “no griestiem” pagrāba 6% no kadastrālās vērtības kā “piespiedu nomas” augstāko robežu, bija skaidrs, ka zemes īpašniekus mūsu tiesneši neapbižos. Jo 6% neizriet nedz no Satversmes, nedz kādiem konstitucionāliem dokumentiem, tas ir vienkārši izdomāts skaitlis, ko politiķi tūdaļ steidza nostiprināt likumā.

Dzintars Zaļūksnis  

Tagad šī pati ST ir atzinusi grozījumus likumos “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” par neatbilstošiem Satversmes normām. Tādējādi tie zaudēs spēku 2019. gada 1. maijā, jo ST sprieduma, kā zināms, ir galīgs, nav pārsūdzams un stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī.

Ko nozīmē šis spriedums? To, ka piespiedu nomas maksas pakāpeniska samazināšana līdz 3% nebūs spēkā, un zemes īpašnieki varēs mierīgi turpināt aprēķināt tos pašus kopš 2008. gada ieviestos 6%. Jeb ik pa 17 gadiem saņemt no dzīvokļu īpašniekiem pilnu savas zemes kadastrālo vērtību.

Un nav nozīmes tam, ka “humānā” ST ir devusi likumdevējam termiņu līdz nākamā gada 1. maijam, lai tas varētu izgudrot “citu risinājumu” šai problēmai. Jo ST skaidri un gaiši ir norādījusi: jebkāds risinājums, kas samazinās “zemes baronu” ienākumus, tiks atzīts par “neatbilstošu Satversmei”, kurā, starp citu, jūs neatradīsiet, ka zemes īpašums ir “lielāks īpašums” iepretim citiem īpašumiem. ST tiesneši atkal ir liekuļojuši, ierakstīdami, ka piespiedu zemes nomas maksa varētu būt taisnīga “gan pret zemes īpašniekiem, gan daudzdzīvokļu namu īpašniekiem”. Nekā tamlīdzīga! Kas vieniem būs par labu, otriem par skādi – un otrādi.

Kādi ir “zemes baronu” argumenti? Valstij, raugiet, būtu jāveido sava politika tā, lai izlīdzinātu sociālās atšķirības, piemēram, identificējot trūcīgās personas gan dzīvokļu īpašnieku, gan zemes īpašnieku grupā un vēršot pasākumus uz šo personu aizsardzību. Šādi pasākumi esot “sociāli atbildīgas valsts nevis zemes īpašnieku uzdevums”. Nu, bet skaidrs, ka tas nav zemes īpašnieku uzdevums! Tak kur jūs Latvijā redzat “sociāli atbildīgu” valsti? ST tas nešķiet dīvaini, tāpēc tiesneši māj ar galvu un ieberž dzīvokļu īpašnieku degunus, atvainojiet, kakās.

Rezultātā dzīvokļu īpašniekiem, formulējot “zemes baronu” vārdiem, vairs nebūs “jāmaksā tikai nedaudz lielāka summa nekā patlaban, taču šī summa nav samērojama ar zemes īpašnieku tiesību ierobežojumu”. Jāmaksā būs “daudz lielāka summa”, bet tiesību ierobežojumi tagad būs “samērojami”.  Un, protams, neviena vārda par to, ka “baronam” neviens nelika privatizēt zemi zem sveša īpašuma. Kurā viņš, starp citu, neiegulda nevienu centu.   

Dzīvokļu īpašnieku tiesības? Eita nu, tādas Latvijas otrajā Republikā nekad nav nopietni pastāvējušas! Tāpēc Saeimas pārstāvja arguments, ka apstrīdētās normas pieņemtas, lai aizsargātu dzīvokļu īpašniekus privatizētajās mājās un ar šīm normām mēģināts nodrošināt sabiedrības labklājību kopumā, ST tiesnešiem aizslīdēja gar ausīm.

Visbeidzot, šis ST spriedums, bez šaubām, jāskata Saeimā savu gaitu sākušajam likumprojektam, kas paredzēs dzīvokļu īpašniekiem izpirkt zemi zem namiem. Ja ST nenostātos “zemes baronu” pusē, dzīvokļu īpašniekiem zemes nomas maksa drīz kļūtu samērīga un lielā mērā zustu stimuls “izpirkt” bieži vien prettiesiski privatizēto zemi. Tagad, pateicoties Saeimas deputātu un Satversmes tiesas tiesnešu sinhronām darbībām, dzīvokļu īpašnieki tiek iedzīti stūrī. Piespiedu nomas vietā nāks piespiedu pirkšana.

3 Komentāri


 1. Jānis
  2018-04-13

  Žurnālistam būtu jāzina vismaz tiesību pamati. 6% nav no "gaisa pagrābti, bet ir pavisam viegli atrodami kopš pagājušā gadsimta 30 gadu beigām spēkā esošā Civillikuma.

  • Dzintars
   2018-04-13

   Vai Jūs, Jāni, zināt tādu lietu, ka Satversmes tiesas kompetencē ir spriest, vai likums atbilst Satversmei - nevis citam likumam? Un Satversmē nekādi 6% arī šobrīd nav atrodami.

  • māris
   2018-04-13

   tas, kas bija patiesība pagājušā gadsimtā, nav patiesība šodien pie negatīvām procentu likmēm!

Tavs komentārs par rakstu: