• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Divi cilvēciņi ar grāmatām mežāLabs skolotājs ne tikai izvedīs bērnu no meža, bet arī saglabās viņā ilgas atgriezties. Attēls no: maunasangha.com

Skolotāju diena

Veltīts visiem mīļiem pedagogiem no Dieva, bet īpaši:

Rīgas Juglas 44. vidusskolā Veronikai Jokstei,

Cēsu Sanatorijas Meža skolā Bukai un Cepurītim,

Rīgas 39. vidusskolā Dzidrai Zundānei, Laimonim Cankam, Ilzei Indrānei,

darbmācības skolotājiem tēvam un dēlam Birnbaumiem,

LU profesoram Ilmāram Vītolam, Jāzepam Eidusam, kuratoram Arvīdam Badūnam,

RSU dekāniem Aivaram Vētram un Andrejam Vilkam,

rektoram Jānim Gardovskim, profesorei Dacei Gardovskai,

Andai Rundānei RSU bibliotēkā

Vilis Bāliņš/Tēvs Sergijs, īpaši InfoTOP.lv

SKOLOTĀJS – šis vārds mums stiprs, spēcīgs, leģendām un teikām apvīts.

Dzenot projām to, kas kaitīgs ir, kas grēcīgs,

Skolotāja – jau no pirmās klases pirmiem soļiem mīļa,

Mācīja mums glīti rakstīt, neraut meitenes aiz bizēm,

Lai grāmatās un muzejos mēs ieskatāmies dziļi.

Ak, tās jaukās skolas dienas! Ārā “mīnus divdesmit”, caur sniega vāliem brienot,

Maija ziedonī caur zaļojošiem, ziedu pilniem dārziem turpu skrienot,

Pabeigta kad PIRMĀ KLASE,

Jūties pieaudzis un varen gudrs...

Nobeigta ir vidusskola, atestāts, tā liekas, atver visas durvis.

Sirdi trīsošu pie sienas augstskolā tu pretendentus skaties.

Pirmā Fizmat kursa kartupeļu talkā

Vakaros pie ugunskura sapņains zvaigžņu spozmē raugies...

Mīļie, labie skolotāji!

Paklanos jums, visi pedagogi,

Skolu direktori, dekāni un kuratori,

Lai jums eņģeļi dzied mūžam slavas dziesmas,

Mūsu sirdīs dedziet nedziestošas zinātkāres liesmas!

Tavs komentārs par rakstu: