• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Ārsts sēž kaktāĀrsti nevar būt apmierināti. Tāpat kā valsts. Foto: Shutterstock

Streikojušajiem ģimenes ārstiem valsts «sitīs pa kabatu»; LĢĀA brīnās

Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāve Evija Štālberga ir paziņojusi, ka no streikojošajām ģimenes ārstu praksēm par darbu jūlijā ieturēs vidēji 17% no kopējā valsts maksājuma.

Atbilstoši NVD datiem vidējais valsts maksājums vienai ģimenes ārsta praksei ir 4320 eiro mēnesī. Papildus prakse saņem ikgadējo maksājumu par darba kvalitātes novērtēšanu vidēji 654 eiro gadā, kā arī pacientu veiktās pacienta iemaksas – vidēji 3300 eiro gadā.

NVD skaidro, ka apmēram 40% ģimenes ārstu jeb tiem, kuri piedalījās Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas (LĢĀA) pieteiktajā protesta akcijā, netiks veikta kapitācijas naudas izmaksa par dienām, kurās pacientiem nav bijusi iespēja saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Štālberga norādīja, ka pienākumu nodrošināt iedzīvotājiem valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu paredz starp ģimenes ārstiem un NVD noslēgtais līgums. "Atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem pamats valsts finansējuma saņemšanai ir valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšana pacientiem. Ja protesta laikā tie nav nodrošināti, ģimenes ārsta praksei nav pamata saņemt ikmēneša kapitācijas naudu. Pretējā gadījumā kapitācijas naudas maksāšana par nesniegtajiem pakalpojumiem būtu nepamatota valsts budžeta līdzekļu izlietošana," skaidroja Štālberga.

NVD norāda, ka kapitācijas nauda ir tikai viena daļa no ikmēneša valsts finansējuma ģimenes ārstu praksēm, un pārējie valsts maksājumi par protesta akcijas periodu ģimenes ārstu praksēm tiks veikti. Tie ir maksājumi prakses uzturēšanai, par prakses personāla darbību lauku teritorijā, hronisko pacientu aprūpi, īslaicīgo un nereģistrēto pacientu aprūpi, kā arī citi maksājumi.

Tāpat ģimenes ārstu prakses saņems maksājumu par medmāsas un ārsta palīga darbu, ja protesta akcijas laikā medmāsa vai ārsta palīgs turpināja nodrošināt pacientiem valsts apmaksātus pakalpojumus.

LĢĀA prezidente Sarmīte Veide norāda, ka noņemt kapitācijas naudu "ir negodīgi", turklāt asociācija nosūtījusi VM vēstuli ar lūgumu tomēr no kapitācijas naudas neizmaksāt tikai algas daļu, kas ir 56%. "Noņemt praksei veselības aprūpes nodrošināšanu ir negodīgi, jo bija māsa un ārsta palīgs, kuri strādāja un kuriem šis finansējums bija nepieciešams," teica Veide. Viņa piebilda, ka, ja tomēr tiks ieturēta visa kapitācijas nauda, LĢĀA vērsīsies tiesā.

InfoTOP.lv piezīme. Kamēr ģimenes ārstu darba devējs ir valsts, tai ir gan juridiskas, gan morālas tiesības materiāli "sankcionēt" tos ārstus, kas neveic darba pienākumus, un nav nozīmes, vai tas ir streika vai kāda cita iemesla dēļ.

Tāpēc nav korekts LĢĀA vadītājas pieņēmums, ka "šāda [valsts] rīcība nav pamatota, jo kapitācijas naudā tikai 56% ir ģimenes ārsta atalgojums". Pirmkārt, gan jau Veselības ministrija būs pietiekami viltīga, lai “sankciju” aprēķinus maksimāli sarežģītu – tā, lai ne ārsti, ne tiesa nespētu to kamolu atšķetināt. Otrkārt, darba devējs ir un būs tas, kurš noteiks, cik lielu kaitējumu viņam nodarījis darba ņēmējs, un nevis otrādi. Treškārt, ja LĢĀA gribēja pasargāt streikotājus no finanšu zaudējumiem, tai par to bija jāparūpējas laikus –veidojot uzkrājumus, piesaistot ziedojumus u.tml.  Ceturtkārt, ja jau tiesa, tad tiesa – abas puses uzskata, ka to argumentācija ir spēcīga, un kādam "no malas" jāparāda, kurš no abiem kļūdās.

Visbeidzot, trešajai ieinteresētajai pusei – pacientiem – šis streiks nav devis nekādu labumu, tāpēc lielākajai daļai sabiedrības vajadzētu būt vienalga, kurā pusē taisnības ir bijis vairāk.     

(Materiālā izmantota LETA informācija)

Tavs komentārs par rakstu: