• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Strīdā par divu miljonu eiro ES naudas neatbilstošu izmantošanu noslēgts izlīgums.Strīdā par divu miljonu eiro ES naudas neatbilstošu izmantošanu noslēgts izlīgums. Foto: YouTube

Strīdā par divu miljonu eiro ES naudas neatbilstošu izmantošanu noslēgts izlīgums

LETA

Finanšu ministrija (FM) noslēgusi izlīgumu strīdā ar biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs" (ZITC) par Eiropas Savienības (ES) līdzekļu neatbilstošu izlietojumu, aģentūru LETA informēja Jelgavas tiesas priekšsēdētāja palīdze Sanita Grinšpone.

Gada sākumā puses lūdza papildu laiku izlīguma noslēgšanai, bet tagad civillietā apstiprināts pušu noslēgtais izlīgums un tiesvedība lietā par līguma "Par PHARE finansējuma un valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem piešķiršanu un izmantošanu projekta "Būvizstrādājumu inovāciju un testēšanas centra izveide"" neizpildi" izbeigta.

Jelgavas domes lēmums, ar kuru projekta īstenošanas laikā iegādāto kustamo mantu pārņems Jelgavas pašvaldība, liecina, ka izlīgums noslēgts 27.jūnijā.

Dome lēmusi bez atlīdzības pārņemt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kustamo mantu, lai varētu izmantot to atbilstoši sākotnējās iegādes mērķiem. Lēmums liecina, ka dome pārņems dažādas testēšanas iekārtas, printerus, darba galdus un citu aprīkojumu, ko paredzēts izmantot izglītības jomā.

Iepriekš šī lieta bija Zemgales apgabaltiesā. Apgabaltiesā lietu nav sākts skatīt pēc būtības, un lēmums par lietas nosūtīšanu izskatīšanai Jelgavas tiesai ir saistīts ar 2014.gadā īstenoto tiesu darbības efektivizāciju.

Kā liecina aģentūras LETA arhīva informācija, 2010.gada 10.septembrī FM iesniedza Zemgales apgabaltiesā prasības pieteikumu ar mērķi piedzīt no biedrības ZITC ES PHARE programmas projektā neatbilstoši veiktos izdevumus divu miljonu eiro jeb 1,4 miljonu latu apmērā.

ES PHARE 2003.gada nacionālās programmas īstenošanas gaitā biedrība ZITC 2005.gadā noslēdza līgumu par projekta "Būvizstrādājumu inovāciju un testēšanas centra izveide" līdzfinansēšanu no PHARE programmas un valsts budžeta.

Projekta būtība bija veicināt būvizstrādājumu ražošanas, materiālu ražošanas un būvniecības nozaru integrētu, uz zināšanām balstītu attīstību. Projekts paredzēja uzbūvēt ēku, izveidot trīs pētniecības/testēšanas laboratorijas un biznesa inkubatoru.

Projektu bija plānots īstenot sadarbībā ar astoņiem partneriem - biedrību "Tehnoloģiju attīstības forums", biedrību "Būvizstrādājumu inovāciju un testēšanas centrs", biedrību "Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija", biedrību "Tehnisko ekspertu asociācija", Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Jelgavas pilsētas domi un biedrību "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija".

Prasības pieteikums iesniegts tādēļ, ka ir notikuši būtiski līguma nosacījumu pārkāpumi, piemēram, uzlikti apgrūtinājumi īpašumiem, nav ievēroti termiņi, kā arī projekta īstenošanas gaitā nav sasniegti projekta mērķi, piemēram, iegādātās iekārtas neatrodas projekta realizācijas vietā. Tāpat nav nodrošināta projekta ilgtspēja.

Neskatoties uz to, ka projektā paredzētā ēka beigu beigās tika pabeigta un tajā izvietotas testēšanas laboratorijas un biznesa inkubators, projekta mērķi netika sasniegti, jo ZITC neveica nepieciešamās darbības projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai.

FM esot veikusi virkni darbību un pārrunu, mēģinot rast veidus projekta turpmākai dzīvotspējai un noteikto mērķu sasniegšanai, taču tie nav tikuši atbalstīti no projekta īstenotāja - biedrības ZITC - puses. Papildus tam biedrība ir veikusi darbības, kas bija aizliegtas līgumā par PHARE līdzekļu piešķiršanu, piemēram, ir uzlikti apgrūtinājumi projekta īpašumiem.

Tavs komentārs par rakstu: