• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Latvijas autovadītāja apliecībasLatvijā izsniegtās autovadītāja apliecības nav īsti "eiropeiskas", tomēr derīgas. Foto no: skaties.lv

Vadītāja apliecības pielāgos ES prasībām, bet esošās būs derīgas līdz termiņa beigām

Aptuveni 855 tūkstošiem Latvijas autovadītāju izsniegtās vadītāja apliecības neatbilst Eiropas Komisijas (EK) noteiktajiem standartiem, un tās pakāpeniski tiks nomainītas. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) mierina, ka līdz šim izsniegtās vadītāja apliecības būs derīgas līdz to termiņa beigām, tāpēc nekādas papildu procedūras un maksājumi nebūšot vajadzīgi.

Valdība ir lēmusi, ka Latvija atbilstoši EK prasībām ieviesīs labojumus autovadītāja apliecības noformējumā. Valdībā iesniegtajā Satiksmes ministrijas (SM) Ministru kabineta (MK) noteikumu projekta anotācijā teikts, ka labojumi tiks ieviesti, balstoties uz Latvijai adresēto EK oficiālā paziņojuma vēstuli, kurā norādīts, ka, pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par vadītāju apliecībām, attiecīgajos grozījumos MK noteikumos par transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtību, trūkst direktīvas pielikumā norādīto vadītāja apliecību kodu 32.02., 33.01., 73., 79.–81. un 97.

Iepazinusies ar situāciju, SM konstatējusi, ka kodi 32.02. un 33.01. nav pārņemti tehniskas kļūdas dēļ, savukārt kodi 73., 79. – 81. un 97. ir specifiski un attiecas, piemēram, uz vēsturisku, bet līdz šim derīgu apliecību apmaiņu, kas izdotas citās Eiropas Savienības (ES) valstīs pirms vienoto transportlīdzekļu kategoriju ieviešanas, kā arī citiem atsevišķu ES valstu vadītāja apliecību likumdošanā paredzētiem izņēmuma gadījumiem.

Ministrija norāda, ka Latvijā vēsturiski nav tikušas izsniegtas šādas vadītāja apliecības ar starptautiskajiem tiesību aktiem neatbilstošām transportlīdzekļu kategorijām, kā arī nav paredzēti izņēmuma gadījumi, kas būtu saistāmi ar šo kodu lietošanu. Līdz ar to praksē līdz šim nav konstatēti gadījumi, kad būtu nepieciešams lietot minētos kodus. Tāpat SM atzīmē, ka nav saņemti pieprasījumi pielāgot transportlīdzekļus tādā veidā, kā paredz kodi 32.02. un 33.01., un šo kodu neesamība nekādā veidā nav ietekmējusi personu ar invaliditāti iespējas vadīt transportlīdzekļus. Ņemot vērā minēto, ar noteikumu projektu tiks novērstas minētās nepilnības un ieviesti iepriekš minētie trūkstošie kodi atbilstoši direktīvas pielikumam.

Izmaiņas skars visus transportlīdzekļu vadītājus, īpaši tos, kuriem ir invaliditāte un kuriem nepieciešams pielāgots transportlīdzeklis. Patlaban Latvijā ir gandrīz 855 000 personu, kurām ir derīga vadītāja apliecība, tostarp nedaudz vairāk nekā 2600 vadītāja apliecību, kas izsniegtas personām ar invaliditāti. Kodu 32.02. un 33.01. neesamība tiesību aktos līdz šim nekādā veidā nav ietekmējusi personu ar invaliditāti iespējas vadīt transportlīdzekļus, uzsver SM.

Vienlaikus ministrija informē, ka līdz ar izmaiņām MK noteikumos administratīvais slogs nemainās, jo līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim izsniegtās vadītāja apliecības nebūs jāmaina un tās būs derīgas līdz apliecības derīguma termiņa beigām.

EK šā gada martā nosūtīja oficiālas paziņojuma vēstules Latvijai, Itālijai, Nīderlandei un Vācijai, mudinot minētās ES dalībvalstis mainīt vadītāju apliecību noformējumu, ievērojot kopīgos Eiropas noteikumus.

Atbilstoši EK paustajam, ES direktīva nosaka, ka uz vadītāja apliecības būtu jānorāda transportlīdzekļa vadīšanas ierobežojumi, piemēram, prasība nēsāt brilles un cita papildu informācija. Itālijas, Latvijas, Nīderlandes un Vācijas noteikumi šajā jautājumā esot pretrunā dažām minētajām prasībām.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) pārstāvis Rolands Rumba skaidro, ka autovadītājiem nav pamata uztraukumam, jo tas neietekmē vadītāja apliecības derīgumu, un CSDD izsniegtu vadītāja apliecību tāpat kā līdz šim var droši izmantot visā pasaulē.

Tavs komentārs par rakstu: